محققان باور دارند، تونل‌های گدازه می‌توانند به عنوان مکانی برای استفاده از پایگاه‌های استقرار انسان در مریخ استفاده شوند.
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۷
۰

نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد تونل‌های گدازه در مریخ می‌توانند به عنوان سکونت‌گاه‌های طبیعی که انسان را از اشعه‌های کشنده در امان نگه می دارند، انتخاب شوند.

محققان باور دارند، تونل‌های گدازه می‌توانند به عنوان مکانی برای استفاده از پایگاه‌های استقرار انسان در مریخ استفاده شوند.

تونل‌های گدازه در اثر جریان یافتن گدازه‌های داغ حاصل از فعالیت‌های آتشفشانی، در نزدیکی سطح سیاره شکل می‌گیرند.

بررسی‌ها حاکی از آن است، از تونل‌های گدازه در نیمکره جنوبی مریخ می‌توان به عنوان شهرک استفاده کرد.

به گفته دانشمندان، با استقرار انسان در تونل‌های گدازه، میزان قرارگیری آن‌ها در معرض تابش تشعشعات کیهانی ۸۲ درصد کاهش می‌یابد.

محققان در حال ساختن پناهگاه‌های مناسب برای نخستین کاشفان مریخ هستند، اما یک تحقیق جدید معتقد است سیاره سرخ می‌تواند سکونتگاه‌های طبیعی را برای پیشگامان فراهم کند.

پس از بررسی ۱۵۰۰ تصویر گرفته شده توسط مدارگرد شناسایی مریخ، تیمی از متخصصان باور دارند که تونل‌های گدازه یکی از بهترین پیشنهاد‌ها برای سکونت انسان در سیاره سرخ هستند.

اکنون تحقیقات انجام شده ناسا را ​​ترغیب به استفاده از این منطقه به عنوان یک مکان فرود می‌کند.

سکونتگاه کاشفان مریخ مشخص شد +عکس
 
سکونتگاه کاشفان مریخ مشخص شد +عکس
محققان باور دارند، تونل‌های گدازه می‌توانند به عنوان مکانی برای استفاده از پایگاه‌های استقرار انسان در مریخ استفاده شوند.

نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد تونل‌های گدازه در مریخ می‌توانند به عنوان سکونت‌گاه‌های طبیعی که انسان را از اشعه‌های کشنده در امان نگه می دارند، انتخاب شوند.

محققان باور دارند، تونل‌های گدازه می‌توانند به عنوان مکانی برای استفاده از پایگاه‌های استقرار انسان در مریخ استفاده شوند.

تونل‌های گدازه در اثر جریان یافتن گدازه‌های داغ حاصل از فعالیت‌های آتشفشانی، در نزدیکی سطح سیاره شکل می‌گیرند.

بررسی‌ها حاکی از آن است، از تونل‌های گدازه در نیمکره جنوبی مریخ می‌توان به عنوان شهرک استفاده کرد.

به گفته دانشمندان، با استقرار انسان در تونل‌های گدازه، میزان قرارگیری آن‌ها در معرض تابش تشعشعات کیهانی ۸۲ درصد کاهش می‌یابد.

محققان در حال ساختن پناهگاه‌های مناسب برای نخستین کاشفان مریخ هستند، اما یک تحقیق جدید معتقد است سیاره سرخ می‌تواند سکونتگاه‌های طبیعی را برای پیشگامان فراهم کند.

پس از بررسی ۱۵۰۰ تصویر گرفته شده توسط مدارگرد شناسایی مریخ، تیمی از متخصصان باور دارند که تونل‌های گدازه یکی از بهترین پیشنهاد‌ها برای سکونت انسان در سیاره سرخ هستند.

اکنون تحقیقات انجام شده ناسا را ​​ترغیب به استفاده از این منطقه به عنوان یک مکان فرود می‌کند.

سکونتگاه کاشفان مریخ مشخص شد +عکس
 
سکونتگاه کاشفان مریخ مشخص شد +عکس
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید