خبر اقدام رسمی ناپولی برای جذب مهاجم ایرانی زنیت روسیه بازتاب گسترده ای در رسانه های ایتالیا داشت.
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۷
۰
نشریه «گازتا دلو اسپورت» ایتالیا امروز مدعی شد که سران باشگاه ناپولی به صورت رسمی برای جذب سردار آزمون، مهاجم ایرانی زنیت سن پترزبورگ روسیه وارد عمل شدند.

خبر تماس رسمی سران باشگاه ناپولی با زنیت برای جذب آزمون بازتابی گسترده‌ای در رسانه‌های ایتالیا داشت. تمام رسانه‌های ایتالیا با روش‌های مختلف به اقدام رسمی باشگاه ناپولی برای جذب آزمون پرداختند.

از ماه گذشته رسانه‌های مختلف روسیه و ایتالیا از توجه بسیاری از باشگاه‌های شناخته شده اروپایی به آزمون خبر داده بودند. سویا، اتلتیکو مادرید، ناپولی، اورتون، آرسنال، لستر سیتی و وستهام از جمله تیم‌هایی مشتری مهاجم ایرانی بنا به گزارش رسانه‌های اروپا هستند.
بازتاب گسترده تماس رسمی ناپولی با زنیت برای جذب آزمون در رسانه‌های ایتالیا
 
بازتاب گسترده تماس رسمی ناپولی با زنیت برای جذب آزمون در رسانه‌های ایتالیا
 
بازتاب گسترده تماس رسمی ناپولی با زنیت برای جذب آزمون در رسانه‌های ایتالیا
 
بازتاب گسترده تماس رسمی ناپولی با زنیت برای جذب آزمون در رسانه‌های ایتالیا
 
بازتاب گسترده تماس رسمی ناپولی با زنیت برای جذب آزمون در رسانه‌های ایتالیا
 
خبر اقدام رسمی ناپولی برای جذب مهاجم ایرانی زنیت روسیه بازتاب گسترده ای در رسانه های ایتالیا داشت.
نشریه «گازتا دلو اسپورت» ایتالیا امروز مدعی شد که سران باشگاه ناپولی به صورت رسمی برای جذب سردار آزمون، مهاجم ایرانی زنیت سن پترزبورگ روسیه وارد عمل شدند.

خبر تماس رسمی سران باشگاه ناپولی با زنیت برای جذب آزمون بازتابی گسترده‌ای در رسانه‌های ایتالیا داشت. تمام رسانه‌های ایتالیا با روش‌های مختلف به اقدام رسمی باشگاه ناپولی برای جذب آزمون پرداختند.

از ماه گذشته رسانه‌های مختلف روسیه و ایتالیا از توجه بسیاری از باشگاه‌های شناخته شده اروپایی به آزمون خبر داده بودند. سویا، اتلتیکو مادرید، ناپولی، اورتون، آرسنال، لستر سیتی و وستهام از جمله تیم‌هایی مشتری مهاجم ایرانی بنا به گزارش رسانه‌های اروپا هستند.
بازتاب گسترده تماس رسمی ناپولی با زنیت برای جذب آزمون در رسانه‌های ایتالیا
 
بازتاب گسترده تماس رسمی ناپولی با زنیت برای جذب آزمون در رسانه‌های ایتالیا
 
بازتاب گسترده تماس رسمی ناپولی با زنیت برای جذب آزمون در رسانه‌های ایتالیا
 
بازتاب گسترده تماس رسمی ناپولی با زنیت برای جذب آزمون در رسانه‌های ایتالیا
 
بازتاب گسترده تماس رسمی ناپولی با زنیت برای جذب آزمون در رسانه‌های ایتالیا
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}