محمود احمدی بیغش درگفتگو با تلویزیون پارسینه؛
محمود احمدی بیغش نماینده مردم شازند در گفتگو با پارسینه از شرایط اقتصادی مردم سخن گفت.
۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۶
۰
محمود احمدی بیغش درگفتگو با تلویزیون پارسینه؛
۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۶
محمود احمدی بیغش نماینده مردم شازند در گفتگو با پارسینه از شرایط اقتصادی مردم سخن گفت.
ارسال نظر