وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد: نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که مردم آمریکا با تصمیم ترامپ برای خروج از برجام موافق نبوده‌اند.
۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۰:۴۵
۰
وزارت امور خارجه در دومین سالگرد خروج یکجانبه آمریکا از برجام در صفحه خود در توئیتر نوشت: «دو سال است که رژیم آمریکا از برجام خارج شده اما مطابق نظرسنجی‌ها از زمان آغاز پروسه خروج، مردم و سایر سازمان‌های آمریکایی با تصمیم ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای موافق نبوده‌اند.»

در ادامه این توئیت آمده است: «ترامپ نتوانسته به حرف مردم و سازمان‌های آمریکایی گوش دهد و از آنها پیروی کند.»

وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد: نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که مردم آمریکا با تصمیم ترامپ برای خروج از برجام موافق نبوده‌اند.
وزارت امور خارجه در دومین سالگرد خروج یکجانبه آمریکا از برجام در صفحه خود در توئیتر نوشت: «دو سال است که رژیم آمریکا از برجام خارج شده اما مطابق نظرسنجی‌ها از زمان آغاز پروسه خروج، مردم و سایر سازمان‌های آمریکایی با تصمیم ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای موافق نبوده‌اند.»

در ادامه این توئیت آمده است: «ترامپ نتوانسته به حرف مردم و سازمان‌های آمریکایی گوش دهد و از آنها پیروی کند.»

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}