آرنولد شوراتزنگر، بازیگر معروف آمریکایی در قرنطینه خانگی با چالش‌های به روز اینستاگرامی شوخی جالبی انجام داد.
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۲
۰
آرنولد شوراتزنگر، بازیگر معروف آمریکایی در قرنطینه خانگی با چالش‌های به روز اینستاگرامی شوخی جالبی انجام داد.