قانونگذاران رقیب در هنگ‌کنگ امروز، جمعه بر سر انتخاب رییس یک کمیته کلیدی با یکدیگر درگیر شدند.
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۶
۰
قانونگذاران رقیب شورای قانونگذاری هنگ‌کنگ در نشست امروز این شورا بر سر هم فریاد کشیدند و یکدیگر را هل دادند.

قانونگذاران حامی دموکراسی با قانونگذاران حامی پکن و نگهبانانی که قصد خارج کردن یک قانونگذار حامی پکن از این نشست را داشتند، درگیر شدند. این قانونگذار حامی پکن تلاش کرد تا این نشست را ریاست کند، اما حامیان دموکراسی اقدام او را ناقض روند نشست دانستند.

پکن قانونگذاران حامی دموکراسی هنگ‌کنگ را به طولانی کردن روند‌های قانونگذاری برای ممانعت از راهیابی برخی طرح‌ها به رای‌گیری نهایی متهم کرده است.

قانونگذاران رقیب در هنگ‌کنگ امروز، جمعه بر سر انتخاب رییس یک کمیته کلیدی با یکدیگر درگیر شدند.
قانونگذاران رقیب شورای قانونگذاری هنگ‌کنگ در نشست امروز این شورا بر سر هم فریاد کشیدند و یکدیگر را هل دادند.

قانونگذاران حامی دموکراسی با قانونگذاران حامی پکن و نگهبانانی که قصد خارج کردن یک قانونگذار حامی پکن از این نشست را داشتند، درگیر شدند. این قانونگذار حامی پکن تلاش کرد تا این نشست را ریاست کند، اما حامیان دموکراسی اقدام او را ناقض روند نشست دانستند.

پکن قانونگذاران حامی دموکراسی هنگ‌کنگ را به طولانی کردن روند‌های قانونگذاری برای ممانعت از راهیابی برخی طرح‌ها به رای‌گیری نهایی متهم کرده است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}