منتخب مردم نجف آباد در مجلس یازدهم در گفتگو با پارسینه:
یک منتخب مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: حلقه مفقوده مجلس دهم، نظارت بود. مجلس دهم در قانون گذاری خوب عمل کرد، اما در بعد نظارت ضعیف عمل کرد که موجب انتقاد مردم به مجلس دهم شده است. در مجلس یازدهم باید بعد نظارتی را قویتر و بعد قانون گذاری را کم کنیم. چون اساسا تورم قانون داریم و بیش از ۱۲ عنوان قانونی داریم. در حالیکه اکثر کشور‌های دنیا حدود ۳ هزار عنوان قانونی دارند.
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۴
۰
به گزارش پارسینه؛ ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد و منتخب مردم در مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار پارسینه، به اولویت‌های مجلس یازدهم اشاره کرد و گفت: اقتصاد، بیکاری و معیشت مردم از اولویت‌های مهم منتخبین مجلس یازدهم است.

او تاکید کرد: اینکه منتخبین مجلس یازدهم چقدر می‌توانند در رسیدن به اولویت‌ها و حل مشکلات موفق باشند بستگی به شرایط دارد. در حال حاضر برنامه‌های خوبی برای حل مشکلات معیشتی مردم در مجلس یازدهم دیده شده است.

این منتخب مردم نجف آباد، ادامه داد: البته اقدام مجلس در حل مشکلاتی که به آن اشاره کردم ۵۰ درصد کار است. ۵۰ درصد دیگر اقدام دولت در اجرا است. متاسفانه اگر قوانینی که مجلس تصویب می‌کند را دولت اجرا نکند؛ قانون خوب به کتابخانه‌ها می‌رود و گرد و خاک می‌خورد؛ بنابراین اجرای قانون اهمیت دارد. قانون‌های خوبی در حال حاضر داریم، اما در اجرا شاهد بدترین حالت‌های اجرا هستیم.

ابوترابی، به لزوم توجه مجلس یازدهم به بعد نظارت این قوه اشاره و اعلام کرد: بعد نظارت مجلس یازدهم باید قویتر از قانون گذاری باشد. قانون‌هایی که داریم نسبتا خوب است و بعضا جزو قانون‌های به روز دنیا محسوب می‌شود. اما همانطور که اشاره کردم بد اجرا می‌شود.

او توضیح داد: حلقه مفقوده مجلس دهم، نظارت بود. مجلس دهم در قانون گذاری خوب عمل کرد، اما در بعد نظارت ضعیف عمل کرد که موجب انتقاد مردم به مجلس دهم شده است. در مجلس یازدهم باید بعد نظارتی را قویتر و بعد قانون گذاری را کم کنیم. چون اساسا تورم قانون داریم و بیش از ۱۲ عنوان قانونی داریم. در حالیکه اکثر کشور‌های دنیا حدود ۳ هزار عنوان قانونی دارند.
منبع: پارسینه
منتخب مردم نجف آباد در مجلس یازدهم در گفتگو با پارسینه:
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۴
یک منتخب مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: حلقه مفقوده مجلس دهم، نظارت بود. مجلس دهم در قانون گذاری خوب عمل کرد، اما در بعد نظارت ضعیف عمل کرد که موجب انتقاد مردم به مجلس دهم شده است. در مجلس یازدهم باید بعد نظارتی را قویتر و بعد قانون گذاری را کم کنیم. چون اساسا تورم قانون داریم و بیش از ۱۲ عنوان قانونی داریم. در حالیکه اکثر کشور‌های دنیا حدود ۳ هزار عنوان قانونی دارند.
به گزارش پارسینه؛ ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد و منتخب مردم در مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار پارسینه، به اولویت‌های مجلس یازدهم اشاره کرد و گفت: اقتصاد، بیکاری و معیشت مردم از اولویت‌های مهم منتخبین مجلس یازدهم است.

او تاکید کرد: اینکه منتخبین مجلس یازدهم چقدر می‌توانند در رسیدن به اولویت‌ها و حل مشکلات موفق باشند بستگی به شرایط دارد. در حال حاضر برنامه‌های خوبی برای حل مشکلات معیشتی مردم در مجلس یازدهم دیده شده است.

این منتخب مردم نجف آباد، ادامه داد: البته اقدام مجلس در حل مشکلاتی که به آن اشاره کردم ۵۰ درصد کار است. ۵۰ درصد دیگر اقدام دولت در اجرا است. متاسفانه اگر قوانینی که مجلس تصویب می‌کند را دولت اجرا نکند؛ قانون خوب به کتابخانه‌ها می‌رود و گرد و خاک می‌خورد؛ بنابراین اجرای قانون اهمیت دارد. قانون‌های خوبی در حال حاضر داریم، اما در اجرا شاهد بدترین حالت‌های اجرا هستیم.

ابوترابی، به لزوم توجه مجلس یازدهم به بعد نظارت این قوه اشاره و اعلام کرد: بعد نظارت مجلس یازدهم باید قویتر از قانون گذاری باشد. قانون‌هایی که داریم نسبتا خوب است و بعضا جزو قانون‌های به روز دنیا محسوب می‌شود. اما همانطور که اشاره کردم بد اجرا می‌شود.

او توضیح داد: حلقه مفقوده مجلس دهم، نظارت بود. مجلس دهم در قانون گذاری خوب عمل کرد، اما در بعد نظارت ضعیف عمل کرد که موجب انتقاد مردم به مجلس دهم شده است. در مجلس یازدهم باید بعد نظارتی را قویتر و بعد قانون گذاری را کم کنیم. چون اساسا تورم قانون داریم و بیش از ۱۲ عنوان قانونی داریم. در حالیکه اکثر کشور‌های دنیا حدود ۳ هزار عنوان قانونی دارند.
منبع: پارسینه
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}