حسینی میلانی مطرح کرد
رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری ضمن انتقاد از حصارکشی‌های انجام شده از فضاهای سبز در منطقه 22 شهرداری تهران تاکید کرد: لازم است از هر گونه اقدامات غیرمجاز جلوگیری، و ضمن رسیدگی مستمر، حفظ فضاهای سبز به طور جدی پیگیری شود.
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۲
۰

 سید آرش حسینی میلانی در دویست و یازدهمین جلسه صحن علنی شورا، در تذکری به شهرداری تهران درباره حصارکشی از فضای سبز در منطقه 22 گفت: موقوفات در بسیاری از شهرهای دنیا برای حفظ فضاهای سبز تلاش می‌کنند و بخشی از موقوفه‌ها برای افزایش سرانه فضاهای سبز انجام می‌شود.

وی ادامه داد: بخشی از موقوفه‌ها برای حفظ فضاهای سبز در مجاورت مناطقی که بیمارستان احداث می‌شود، صورت می‌گیرد تا این گونه سرانه فضاهای سبز افزایش یافته و تثبیت شود.

این عضو شورای شهر تهران با قرائت تذکر خود، اظهار داشت: در مناطقی از شهر که طی دهه‌های اخیر توسعه یافته‌اند، گسترش و حفظ فضای سبز با چالش‌هایی مواجهه هستند. از جمله آنکه پس از گذشت سال‌ها با مراجعه مالکان مشکلات تثبیت اراضی تشدید می‌یابد.

حسینی میلانی افزود: یکی از موارد، پهنه فضای سبز و جنگلی موجود در منطقه 22، حد فاصل بزرگراه شهید خرازی و بلوار اردبیلی است. این پهنه دارای فضای جنگلکاری شده به وسعت 260 هزار متر مربع و حدود 16 هزار اصله درخت از سال 75 است.

وی با بیان اینکه براساس توافق صورت گرفته، مالک صرفا مجاز به تعیین حدود با پروفایل‌های فلزی بوده است، تصریح کرد: در بازدیدها و بررسی‌های نظارتی مشخص شد، بخش‌هایی از جنوب پلاک حصارکشی شده است. و متاسفانه این موضوع ضمن مغایرت با مقررات، زمینه ساخت و ساز و از بین رفتن درختان شده و فعالیت‌های غیرمجاز را در پی خواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری اضافه کرد: ضمن تذکر و تائید بر کنترل روند فعالیت‌ها، لازم است از هر گونه اقدامات غیرمجاز جلوگیری و رسیدگی مستمر و حفظ فضاهای سبز به طور جدی پیگیری شده، و نتیجه به شورای شهر گزارش شود.

رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری ضمن انتقاد از حصارکشی‌های انجام شده از فضاهای سبز در منطقه 22 شهرداری تهران تاکید کرد: لازم است از هر گونه اقدامات غیرمجاز جلوگیری، و ضمن رسیدگی مستمر، حفظ فضاهای سبز به طور جدی پیگیری شود.

 سید آرش حسینی میلانی در دویست و یازدهمین جلسه صحن علنی شورا، در تذکری به شهرداری تهران درباره حصارکشی از فضای سبز در منطقه 22 گفت: موقوفات در بسیاری از شهرهای دنیا برای حفظ فضاهای سبز تلاش می‌کنند و بخشی از موقوفه‌ها برای افزایش سرانه فضاهای سبز انجام می‌شود.

وی ادامه داد: بخشی از موقوفه‌ها برای حفظ فضاهای سبز در مجاورت مناطقی که بیمارستان احداث می‌شود، صورت می‌گیرد تا این گونه سرانه فضاهای سبز افزایش یافته و تثبیت شود.

این عضو شورای شهر تهران با قرائت تذکر خود، اظهار داشت: در مناطقی از شهر که طی دهه‌های اخیر توسعه یافته‌اند، گسترش و حفظ فضای سبز با چالش‌هایی مواجهه هستند. از جمله آنکه پس از گذشت سال‌ها با مراجعه مالکان مشکلات تثبیت اراضی تشدید می‌یابد.

حسینی میلانی افزود: یکی از موارد، پهنه فضای سبز و جنگلی موجود در منطقه 22، حد فاصل بزرگراه شهید خرازی و بلوار اردبیلی است. این پهنه دارای فضای جنگلکاری شده به وسعت 260 هزار متر مربع و حدود 16 هزار اصله درخت از سال 75 است.

وی با بیان اینکه براساس توافق صورت گرفته، مالک صرفا مجاز به تعیین حدود با پروفایل‌های فلزی بوده است، تصریح کرد: در بازدیدها و بررسی‌های نظارتی مشخص شد، بخش‌هایی از جنوب پلاک حصارکشی شده است. و متاسفانه این موضوع ضمن مغایرت با مقررات، زمینه ساخت و ساز و از بین رفتن درختان شده و فعالیت‌های غیرمجاز را در پی خواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری اضافه کرد: ضمن تذکر و تائید بر کنترل روند فعالیت‌ها، لازم است از هر گونه اقدامات غیرمجاز جلوگیری و رسیدگی مستمر و حفظ فضاهای سبز به طور جدی پیگیری شده، و نتیجه به شورای شهر گزارش شود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}