منتخب مردم نطنز در گفتگو با پارسینه:
یک منتخب مجلس یازدهم، تاکید کرد: ایجاد امنیت برای فراهم کردن سرمایه گذاری است؛ و همینطور ایجاد بستر برای اشتغال نیز از اولویت‌های مهم مجلس یازدهم است. مجلس یازدهم حتما باید گام‌هایی را در جهت ایجاد اشتغال در کشور انجام دهد.
۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۹
۰
به گزارش پارسینه؛ رحمت اله فیروزی منتخب مردم نطنز در مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار پارسینه، با تاکید بر حل مشکلات اقتصادی و در اولویت قرار دادن این موضوع در مجلس یازدهم گفت: اولویت اول مجلس یازدهم باید همان چیزی باشد که مدنظر آقا است. مشکلات کشور، مسایل اقتصادی و برداشتن موانع راه تولید در کشور است.

او به اولویت دیگر مجلس یازدهم اشاره کرد و توضیح داد: ایجاد امنیت برای فراهم کردن سرمایه گذاری است؛ و همینطور ایجاد بستر برای اشتغال نیز از اولویت‌های مهم مجلس یازدهم است. مجلس یازدهم حتما باید گام‌هایی را در جهت ایجاد اشتغال در کشور انجام دهد.

این منتخب مردم نطنز در مجلس یازدهم، گفت: مطلب دیگری که مردم به دلیل اخبار و گزارشات از آن آزرده خاطر هستند، برطرف کردن مشکلات اداری مردم است. فساد‌های اجتماعی و اداری در فضای داخل کشور بوجود آمده است که باید برای حل آن برنامه ریزی داشت و در مجلس یازدهم گام‌های جدی در این راستا برداشت.

فیروزی برقراری عدالت در میان مردم را اولویت دیگر مجلس یازدهم دانست و تاکید کرد: رسیدگی به مناظق محروم کشور نیز از اولویت‌های مجلس یازدهم است.
منبع: پارسینه
یک منتخب مجلس یازدهم، تاکید کرد: ایجاد امنیت برای فراهم کردن سرمایه گذاری است؛ و همینطور ایجاد بستر برای اشتغال نیز از اولویت‌های مهم مجلس یازدهم است. مجلس یازدهم حتما باید گام‌هایی را در جهت ایجاد اشتغال در کشور انجام دهد.
به گزارش پارسینه؛ رحمت اله فیروزی منتخب مردم نطنز در مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار پارسینه، با تاکید بر حل مشکلات اقتصادی و در اولویت قرار دادن این موضوع در مجلس یازدهم گفت: اولویت اول مجلس یازدهم باید همان چیزی باشد که مدنظر آقا است. مشکلات کشور، مسایل اقتصادی و برداشتن موانع راه تولید در کشور است.

او به اولویت دیگر مجلس یازدهم اشاره کرد و توضیح داد: ایجاد امنیت برای فراهم کردن سرمایه گذاری است؛ و همینطور ایجاد بستر برای اشتغال نیز از اولویت‌های مهم مجلس یازدهم است. مجلس یازدهم حتما باید گام‌هایی را در جهت ایجاد اشتغال در کشور انجام دهد.

این منتخب مردم نطنز در مجلس یازدهم، گفت: مطلب دیگری که مردم به دلیل اخبار و گزارشات از آن آزرده خاطر هستند، برطرف کردن مشکلات اداری مردم است. فساد‌های اجتماعی و اداری در فضای داخل کشور بوجود آمده است که باید برای حل آن برنامه ریزی داشت و در مجلس یازدهم گام‌های جدی در این راستا برداشت.

فیروزی برقراری عدالت در میان مردم را اولویت دیگر مجلس یازدهم دانست و تاکید کرد: رسیدگی به مناظق محروم کشور نیز از اولویت‌های مجلس یازدهم است.
منبع: پارسینه
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}