مقامات شهر بروکلین از کشف ۴ کامیون حامل اجساد قربانیان کرونا خبر دادند که به دلیل انبوه اجساد قربانیان کرونا در این شهر، هنوز دفن نشده اند.
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۳
۱
مقامات شهر بروکلین از کشف ۴ کامیون حامل اجساد قربانیان کرونا خبر دادند که به دلیل انبوه اجساد قربانیان کرونا در این شهر، هنوز دفن نشده اند.
بهترین خرید
نظرات
سبحان شاهمرادی اصولگرا
کرونا به خوبی
نقاب از چهره پوسیده و کریه تمدن غربی بر داشت
و
همه فهمیدن رفاه و پیشرفت و این چیزها که به خورد
ملتهای غیر غربی در رسانه هایشان میدهند همه اش کشک هست!
بیچاره مردم غرب که اسیر حاکیمت های بی کفایت گشته اند
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید