این تصاویر از مریخ نورد ناسا (اداره کل ملی هوانوردی و فضا(National Aeronautics and Space Administration)) به ایستگاه های زمینی فرستاده شده است، آیا سیاره مریخ جایگزینی برای کره زمین خواهد شد!؟
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۳
۱
این تصاویر از مریخ نورد ناسا (اداره کل ملی هوانوردی و فضا(National Aeronautics and Space Administration)) به ایستگاه های زمینی فرستاده شده است، آیا سیاره مریخ جایگزینی برای کره زمین خواهد شد!؟