منتخب مردم گرمسار و آرادان در گفتگو با «پارسینه»:
اردشیر مطهری، منتخب مردم گرمسار و آرادان در مجلس یازدهم گفت: «اولویت اصلی مجلس یازدهم کارآمدی نظام اجرایی کشور از طریق نظارت دقیق و قانونگذاری حساب شده است.»
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۴
۰
به گزارش پارسینه؛ اردشیر مطهری، منتخب مردم گرمسار و آرادان در مجلس یازدهم ضمن انتقاد از وضع معیشت مردم در گفتگو با «پارسینه» توضیح داد: «امروز مردم این قدر که از بی‌عدالتی‌ها، تبعیض‌ها و بی‌انصافی‌ها گلایه‌مند هستند و از آن‌ها ضربه خورده‌اند که از تحریم‌ها ضربه نخورده‌اند. مردم می‌گویند اگر امکانات نیست، چرا برای عده‌ای هست و هر روز شکم‌هایشان فربه‌تر می‌شود؟ مردم می‌پرسند اگر نیست پس باستی هیلز با پول چه کسانی درست شده؟ چرا باید عده‌ای در ویلا‌های چند صد میلیاردی زندگی کنند و عده‌ای توان پرداخت اجاره‌بها هم نداشته‌باشند.»

منتخب مردم آرادان و گرمسار با انتقاد از دیدگاه فکری حاکم بر دولت گفت: «وقتی تفکر سرمایه‌داری بر دولت حاکم باشد، چند درصد جامعه هر روز پولدار‌تر می‌شود و اکثریت مردم فقیر‌تر. باید مجلس یازدهم در حرکتی انقلابی و جهادی ریل‌گذاری جدیدی برای دولت‌ها انجام دهد و آن‌ها را وادار کند تا در مسیر عدالت حرکت کنند.»

مطهری با اشاره به ترکیت مجلس یازدهم، نمایندگان مجلس جدید را نمایندگانی انقلابی، مجرب و با سواد خواند و اظهار کرد: «نمایندگی مجلس به حرف زدن و سخنرانی و داد زدن نیست، نمایندگی مجلس به قانون‌گذاری و نظارت بر حس اجرای قانون است؛ لذا ما سعی خواهیم کرد به جای اینکه حرف بزنیم با طرح‌های خودمان حرکت جدیدی در کشور ایجاد کنیم و مشکلات مردم را به صورت جدی حل کنیم.»

این نماینده منتخب مجلس در ادامه گفت:: «همه در این سال‌ها از کارآمدی و عدالت حرف زده‌اند، اما مجلس یازدهم با وضع قوانین مناسب موانع کسب و کار را از سر راه مردم برخواهد داشت، از دولت خسته فعلی کار خواهد کشید و در چارچوب قانون اساسی و دیدگاه‌های رهبر فرزانه انقلاب نظام اداری و اجرایی کشور را کارآمد و مردم محور خواهد کرد.»
منبع: پارسینه
منتخب مردم گرمسار و آرادان در گفتگو با «پارسینه»:
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۴
اردشیر مطهری، منتخب مردم گرمسار و آرادان در مجلس یازدهم گفت: «اولویت اصلی مجلس یازدهم کارآمدی نظام اجرایی کشور از طریق نظارت دقیق و قانونگذاری حساب شده است.»
به گزارش پارسینه؛ اردشیر مطهری، منتخب مردم گرمسار و آرادان در مجلس یازدهم ضمن انتقاد از وضع معیشت مردم در گفتگو با «پارسینه» توضیح داد: «امروز مردم این قدر که از بی‌عدالتی‌ها، تبعیض‌ها و بی‌انصافی‌ها گلایه‌مند هستند و از آن‌ها ضربه خورده‌اند که از تحریم‌ها ضربه نخورده‌اند. مردم می‌گویند اگر امکانات نیست، چرا برای عده‌ای هست و هر روز شکم‌هایشان فربه‌تر می‌شود؟ مردم می‌پرسند اگر نیست پس باستی هیلز با پول چه کسانی درست شده؟ چرا باید عده‌ای در ویلا‌های چند صد میلیاردی زندگی کنند و عده‌ای توان پرداخت اجاره‌بها هم نداشته‌باشند.»

منتخب مردم آرادان و گرمسار با انتقاد از دیدگاه فکری حاکم بر دولت گفت: «وقتی تفکر سرمایه‌داری بر دولت حاکم باشد، چند درصد جامعه هر روز پولدار‌تر می‌شود و اکثریت مردم فقیر‌تر. باید مجلس یازدهم در حرکتی انقلابی و جهادی ریل‌گذاری جدیدی برای دولت‌ها انجام دهد و آن‌ها را وادار کند تا در مسیر عدالت حرکت کنند.»

مطهری با اشاره به ترکیت مجلس یازدهم، نمایندگان مجلس جدید را نمایندگانی انقلابی، مجرب و با سواد خواند و اظهار کرد: «نمایندگی مجلس به حرف زدن و سخنرانی و داد زدن نیست، نمایندگی مجلس به قانون‌گذاری و نظارت بر حس اجرای قانون است؛ لذا ما سعی خواهیم کرد به جای اینکه حرف بزنیم با طرح‌های خودمان حرکت جدیدی در کشور ایجاد کنیم و مشکلات مردم را به صورت جدی حل کنیم.»

این نماینده منتخب مجلس در ادامه گفت:: «همه در این سال‌ها از کارآمدی و عدالت حرف زده‌اند، اما مجلس یازدهم با وضع قوانین مناسب موانع کسب و کار را از سر راه مردم برخواهد داشت، از دولت خسته فعلی کار خواهد کشید و در چارچوب قانون اساسی و دیدگاه‌های رهبر فرزانه انقلاب نظام اداری و اجرایی کشور را کارآمد و مردم محور خواهد کرد.»
منبع: پارسینه
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}