بعد از پایان یافتن انتخابات مجلس یازدهم و مشخص شدن منتخبین خانه ملت و ترکیب آتی مجلس از جریان های سیاسی کشور(چپ، راست، سنتی، مدرن و همه داعیه داران تهران و شهرستان ها)، کمتر کنشگر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که نگاهش به آینده خانه ملت و چیدمان احتمالی ریاست، هیات رئیسه و کمیسیون ها نباشد.
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۱
۰
آیا مجلس این دوره کماکان منفعل، فامیلی، رابطه ای، حزبی و کدخدامنشی است یا فعال، عملگرا، تاثیرگذار و در یک کلمه بنابه فرموده معمار کبیر انقلاب "در راس امور" خواهد بود؟!

نگارنده با توجه به فضای ملی و بین المللی جامعه و ضرورت رسیدگی جدی به مشکلات معیشتی مردم و حل معضلاتی مانند تورم، بیکاری، تحریم، تبعیض و ... انتخاب یک "اقتصاددان متعهد" را بر "سیاستمدار" ترجیح‌ می‌دهم و محتمل می‌دانم!

گرچه با توجه به رویه‌های معمول گذشته و مناسبات قدرت در کشور و همچنین رای‌های الکترال تهران! در مقایسه با شهرستان ها، احتمال جلوس سیاسیون با سابقه بر کرسی ریاست و هیات رئیسه و کمیسیون‌ها ساده به نظر می‌رسد! اما فضای کنونی کشور و ضرورت و عزم جدی اکثریت اصولگرایان عملگرای راه یافته به خانه ملت، این مهم را چندان ساده نخواهد کرد؟!

بنظر می‌رسد اگر اقتصاددانی کاربلد و آزموده پاپیش بگذارد، از شانس زیادی برخوردار خواهد بود و قاعده متداول سیاست بازان حزبی و فامیلی، دستخوش تغییرات جدی خواهد شد.

با این پیش فرض و نگاهی به گزینه‌های اقتصادی راه یافته به خانه ملت از جمله؛ سید شمس الدین حسینی، اصولگرای اقتصاددان و عملگرایی که سابقه دو دوره سکان داری وزارت اقتصاد را در کارنامه خویش دارد، نادران، اقتصاددان اصولگرایی که سابقه نمایندگی مجلس را دارد و نیز سایر نمایندگان اصولگرای اقتصادی از جمله رضاخواه، خاندوزی، طغیانی، شریعتی نیاسر، توانگر و چندین اسم اقتصادی ریز و درشت دیگر، قابلیت تغییر جدی در چیدمان آینده خانه ملت دور از انتظار نخواهد بود.

بهرحال آیا بازهم همان روابط حزبی و کدخدامنشی کرسی‌های تصمیم ساز معیشت مردم را مشخص خواهد نمود یا این بار "خرق عادت" شده و اصولگرایانِ عملگرای پاک سرشت با دست شستن از آزمون و خطای چندساله، برای یکبار هم که شده و در گام دوم انقلاب و به پیروی از منویات رهبری، تصمیمی انقلابی و مردمی برای مردم خواهند گرفت؟
ما مردم؛ منتظر می‌مانیم و.
شما را قضاوت خواهیم نمود!

 موسوی
دکترای علوم سیاسی - مسائل ایران
کارشناس حوزه‌های اقتصادی و سرمایه گذاری
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۱
بعد از پایان یافتن انتخابات مجلس یازدهم و مشخص شدن منتخبین خانه ملت و ترکیب آتی مجلس از جریان های سیاسی کشور(چپ، راست، سنتی، مدرن و همه داعیه داران تهران و شهرستان ها)، کمتر کنشگر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که نگاهش به آینده خانه ملت و چیدمان احتمالی ریاست، هیات رئیسه و کمیسیون ها نباشد.
آیا مجلس این دوره کماکان منفعل، فامیلی، رابطه ای، حزبی و کدخدامنشی است یا فعال، عملگرا، تاثیرگذار و در یک کلمه بنابه فرموده معمار کبیر انقلاب "در راس امور" خواهد بود؟!

نگارنده با توجه به فضای ملی و بین المللی جامعه و ضرورت رسیدگی جدی به مشکلات معیشتی مردم و حل معضلاتی مانند تورم، بیکاری، تحریم، تبعیض و ... انتخاب یک "اقتصاددان متعهد" را بر "سیاستمدار" ترجیح‌ می‌دهم و محتمل می‌دانم!

گرچه با توجه به رویه‌های معمول گذشته و مناسبات قدرت در کشور و همچنین رای‌های الکترال تهران! در مقایسه با شهرستان ها، احتمال جلوس سیاسیون با سابقه بر کرسی ریاست و هیات رئیسه و کمیسیون‌ها ساده به نظر می‌رسد! اما فضای کنونی کشور و ضرورت و عزم جدی اکثریت اصولگرایان عملگرای راه یافته به خانه ملت، این مهم را چندان ساده نخواهد کرد؟!

بنظر می‌رسد اگر اقتصاددانی کاربلد و آزموده پاپیش بگذارد، از شانس زیادی برخوردار خواهد بود و قاعده متداول سیاست بازان حزبی و فامیلی، دستخوش تغییرات جدی خواهد شد.

با این پیش فرض و نگاهی به گزینه‌های اقتصادی راه یافته به خانه ملت از جمله؛ سید شمس الدین حسینی، اصولگرای اقتصاددان و عملگرایی که سابقه دو دوره سکان داری وزارت اقتصاد را در کارنامه خویش دارد، نادران، اقتصاددان اصولگرایی که سابقه نمایندگی مجلس را دارد و نیز سایر نمایندگان اصولگرای اقتصادی از جمله رضاخواه، خاندوزی، طغیانی، شریعتی نیاسر، توانگر و چندین اسم اقتصادی ریز و درشت دیگر، قابلیت تغییر جدی در چیدمان آینده خانه ملت دور از انتظار نخواهد بود.

بهرحال آیا بازهم همان روابط حزبی و کدخدامنشی کرسی‌های تصمیم ساز معیشت مردم را مشخص خواهد نمود یا این بار "خرق عادت" شده و اصولگرایانِ عملگرای پاک سرشت با دست شستن از آزمون و خطای چندساله، برای یکبار هم که شده و در گام دوم انقلاب و به پیروی از منویات رهبری، تصمیمی انقلابی و مردمی برای مردم خواهند گرفت؟
ما مردم؛ منتظر می‌مانیم و.
شما را قضاوت خواهیم نمود!

 موسوی
دکترای علوم سیاسی - مسائل ایران
کارشناس حوزه‌های اقتصادی و سرمایه گذاری
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}