تا پایان نیمه اول سال
پس از آنکه طرح انتقال مرکز زباله اوشان به ارتفاعات سوهانک در سال 1398 متوقف شد، در مذاکراتی که شهرداری منطقه یک با فرماندهی ارتش داشته مقرر شد که این مرکز به زمینهای متعلق به ارتش در مجاورت بوستان یاس فاطمی منتقل شود.
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۸
۰


سید حمید موسوی، شهردار منطقه یک ، درباره انتقال مرکز زباله اوشان گفت: مرکز زباله اوشان در خیابان شهید مجدی به دلیل واقع شدن در بافت مسکونی مزاحمت هایی برای اهالی ایجاد می کند و نیاز به انتقال به مکانی دیگر دارد. بر همین اساس در ابتدا ارتفاعات سوهانک برای این کار در نظر گرفته شده بود ولی به دلیل مشکلاتی که در اراضی شرقی وجود داشت، این طرح متوقف شد. اگر این مشکلات به وجود نمی آمد این طرح در سال 1398 به پایان می رسید.

او با بیان اینکه اراضی مجاور بوستان یاس فاطمی برای ایجاد و انتقال این سوله مشخص شده، گفت: در مذاکراتی که با مسئولان ارتش انجام شد جای مناسبی پیش بینی شد که به محیط شهری آسیب وارد نکند و دسترسی مناسبی داشته باشد. به زودی و با نظر مثبت ارتش این نقطه آماده ایجاد سوله مرکز زباله می شود.

موسوی افزود: در کنار بوستان یاس فاطمی که بر اساس فرمان رهبر معظم انقلاب، توسط شهرداری درختکاری شد و اراضی آن به صورت فضای سبز در اختیار شهروندان قرار گرفت، یک قطعه دو تا سه هزار متری از اراضی متعلق به ارتش وجود دارد که برای ساخت سوله در قالب توافق با ارتش در نظر گرفته و جانمایی شده است.

شهردار منطقه یک با بیان اینکه اعتبارات این جابجایی دیده شده و حداکثر تا پایان نیمه اول سال انجام می شود، ادامه داد: این نقطه از لحاظ تاسیسی مناسب است و علاوه برآن آلودگی و آسیبی به محیط زیست وارد نمی کند همچنین مرکزی که قرار است ساخته شود مرکز پاک است و تمهیدات بهداشتی و زیست محیطی در آن به صورت کامل رعایت می شود.

بوستان یاس فاطمی که در شمال شرق تهران در بزرگراه شهید بابایی نرسیده به خیابان استخر واقع شده، دارای دو قسمت شمالی متعلق به منطقه یک و جنوبی متعلق به منطقه 4 است و با وسعت یک هزار و 400 هکتار بزرگترین پارک جنگلی تهران به شمار می رود.

زمین این بوستان به دستور مقام معظم رهبری در راستای آزادسازی منابع طبیعی در 17 اسفند 1393 این محدوده به شهرداری تهران واگذار شد تا به منظور استفاده عموم مردم از طبیعت آن، آماده شود.

تا پایان نیمه اول سال
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۸
پس از آنکه طرح انتقال مرکز زباله اوشان به ارتفاعات سوهانک در سال 1398 متوقف شد، در مذاکراتی که شهرداری منطقه یک با فرماندهی ارتش داشته مقرر شد که این مرکز به زمینهای متعلق به ارتش در مجاورت بوستان یاس فاطمی منتقل شود.


سید حمید موسوی، شهردار منطقه یک ، درباره انتقال مرکز زباله اوشان گفت: مرکز زباله اوشان در خیابان شهید مجدی به دلیل واقع شدن در بافت مسکونی مزاحمت هایی برای اهالی ایجاد می کند و نیاز به انتقال به مکانی دیگر دارد. بر همین اساس در ابتدا ارتفاعات سوهانک برای این کار در نظر گرفته شده بود ولی به دلیل مشکلاتی که در اراضی شرقی وجود داشت، این طرح متوقف شد. اگر این مشکلات به وجود نمی آمد این طرح در سال 1398 به پایان می رسید.

او با بیان اینکه اراضی مجاور بوستان یاس فاطمی برای ایجاد و انتقال این سوله مشخص شده، گفت: در مذاکراتی که با مسئولان ارتش انجام شد جای مناسبی پیش بینی شد که به محیط شهری آسیب وارد نکند و دسترسی مناسبی داشته باشد. به زودی و با نظر مثبت ارتش این نقطه آماده ایجاد سوله مرکز زباله می شود.

موسوی افزود: در کنار بوستان یاس فاطمی که بر اساس فرمان رهبر معظم انقلاب، توسط شهرداری درختکاری شد و اراضی آن به صورت فضای سبز در اختیار شهروندان قرار گرفت، یک قطعه دو تا سه هزار متری از اراضی متعلق به ارتش وجود دارد که برای ساخت سوله در قالب توافق با ارتش در نظر گرفته و جانمایی شده است.

شهردار منطقه یک با بیان اینکه اعتبارات این جابجایی دیده شده و حداکثر تا پایان نیمه اول سال انجام می شود، ادامه داد: این نقطه از لحاظ تاسیسی مناسب است و علاوه برآن آلودگی و آسیبی به محیط زیست وارد نمی کند همچنین مرکزی که قرار است ساخته شود مرکز پاک است و تمهیدات بهداشتی و زیست محیطی در آن به صورت کامل رعایت می شود.

بوستان یاس فاطمی که در شمال شرق تهران در بزرگراه شهید بابایی نرسیده به خیابان استخر واقع شده، دارای دو قسمت شمالی متعلق به منطقه یک و جنوبی متعلق به منطقه 4 است و با وسعت یک هزار و 400 هکتار بزرگترین پارک جنگلی تهران به شمار می رود.

زمین این بوستان به دستور مقام معظم رهبری در راستای آزادسازی منابع طبیعی در 17 اسفند 1393 این محدوده به شهرداری تهران واگذار شد تا به منظور استفاده عموم مردم از طبیعت آن، آماده شود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}