مقام معظم رهبری برای بهره مندی از ماه رمضان توصیه‌هایی را به مردم پیشنهاد کردند.
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۵
۰
 ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خدا، بهار قرآن، نیایش‌های عارفانه و فرصت‌هاست و مقام معظم رهبری برای بهره‌برداری از این فرصت عظیم الهی ۱۰ توصیه کاربردی را پیشنهاد کردند.

۱- توبه از گناهان و اشتباهات
۲- تمرین دوری از گناه
۳- روزه خوب با تمام اعضا و جوارح
۴- استفاده از فرصت سحر
۵- تلاوت قرآن با تدبر
۶- رفع بیماری‌هایی، چون بُخل و بدخواهی و تنبلی
۷- ارتباط با خدا از طریق دعا‌ها
۸- استفاده حداکثری از لیله القدر با توسل و ذکر
۹- تلطیف روابط انسانی با خیرخواهی و ایجاد محبت
۱۰- کمک مومنانه به نیازمندان و فقرا
 
 
 
 
 
منبع:بهداشت نیوز
مقام معظم رهبری برای بهره مندی از ماه رمضان توصیه‌هایی را به مردم پیشنهاد کردند.
 ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خدا، بهار قرآن، نیایش‌های عارفانه و فرصت‌هاست و مقام معظم رهبری برای بهره‌برداری از این فرصت عظیم الهی ۱۰ توصیه کاربردی را پیشنهاد کردند.

۱- توبه از گناهان و اشتباهات
۲- تمرین دوری از گناه
۳- روزه خوب با تمام اعضا و جوارح
۴- استفاده از فرصت سحر
۵- تلاوت قرآن با تدبر
۶- رفع بیماری‌هایی، چون بُخل و بدخواهی و تنبلی
۷- ارتباط با خدا از طریق دعا‌ها
۸- استفاده حداکثری از لیله القدر با توسل و ذکر
۹- تلطیف روابط انسانی با خیرخواهی و ایجاد محبت
۱۰- کمک مومنانه به نیازمندان و فقرا
 
 
 
 
 
منبع:بهداشت نیوز
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید