ماهواره نور چهارشنبه ۳ اردیبهشت توسط سپاه پاسداران به فضا پرتاب شد و در مدار ۴۲۵ کیلومتری زمین قرار گرفت.
۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۸
۱
ماهواره نور چهارشنبه ۳ اردیبهشت توسط سپاه پاسداران به فضا پرتاب شد و در مدار ۴۲۵ کیلومتری زمین قرار گرفت.
نظرات
یکی از هشتاد میلیون
افرادی که به ردیابی به روز و به ساعت و به دقیقه ماهواره نور-1 ویا هر ماهواره دیگری علاقمند هستند میتوانند به سایت نوراد (NORAD) به نشانی: https://www.n2yo.com مراجعه کنند. نام شناسایی ماهواره نور-1 در این سایت NOUR 01 میباشد.
ارسال نظر