مرد جوان که بعد از ازدواج با دختر مورد علاقه‌اش گمان می‌کرد برادرش همچنان به او علاقمند است، دست به جنایت خانوادگی زد و برادرش را کشت.
۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۶:۳۰
۰

سیدگی به این پرونده از یک سال قبل به دنبال کشته شدن مرد جوانی به نام عزیز در خانه اش در جنوب تهران آغاز شد. شواهد نشان می‌داد عزیز به تازگی از کشور افغانستان به ایران آمده و به تنهایی در خانه مجردی زندگی می‌کرد که با ضربه‌های متعدد چاقو کشته شد. جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و پلیس به بررسی پرداخت.

نخستین سرنخ از قتل

یکی از بستگان عزیز به مأموران گفت: عزیز یک ماه قبل برای پیدا کردن کار به ایران آمد و در خانه مجردی زندگی اش را شروع کرد. یک سال قبل برادر بزرگ عزیز به نام عظیم ازدواج کرده بود به همراه همسرش برای یافتن کار به ایران آمده بودند، اما در این مدت دو برادر هیچ تماس تلفنی با هم نداشتند و قطع رابطه بودند.

وی ادامه داد: چند روز قبل عظیم که به تازگی فهمیده بود برادرش به ایران آمده با من تماس گرفت و آدرس خانه عزیز را خواست. من گمان می‌کردم آن‌ها می‌خواهند با هم آشتی کنند. به همین خاطر آدرس خانه مجردی عزیز را به برادرش دادم، اما صبح روز بعد مطلع شدم عزیز در خانه‌اش کشته شده است.

افشای جنایت عشقی

با اطلاعاتی که این مرد به پلیس داده بود عظیم به عنوان نخستین مظنون بازداشت شد. مرد افغان در همان بازجویی نخست به قتل برادرش اعتراف کرد و در بازجویی‌ها گفت: سال‌ها قبل وقتی که من و برادرم هر دو در افغانستان زندگی می‌کردیم عاشق یک دختر جوان به نام گلنسا شدیم. ما هر دو به دختر جوان علاقه‌مند بودیم و بار‌ها سر همین موضوع با هم درگیر شده بودیم. چون من از عزیز بزرگتر بودم، پدر و مادرم برای من به خواستگاری گلنسا رفتند و ما با هم ازدواج کردیم. بعد از ازدواج، چون می‌دانستم برادرم به گلنسا علاقمند است همراه همسرم به ایران آمدیم و دیگر هیچ تماسی با عزیز نداشتیم.

وی ادامه داد: مدتی قبل متوجه شدم عزیز هم به ایران آمده است. من که می‌دانستم او هنوز به همسرم علاقمند است و می‌خواهد زندگی مرا خراب آدرس خانه برادرم را از یکی از بستگان گرفتم تا به ملاقات برادرم بروم.

اعتراف تلخ به چگونگی قتل برادر

این متهم گفت: وقتی پس از یکسال با عزیز روبرو شدم و علت آمدنش به ایران را پرسیدم او پاسخی داد که توقع شنیدن آن را نداشتم. عزیز به صراحت به من گفت: به گلنسا علاقمند است و به خاطر دیدار با او به ایران آمده است. او می‌گفت: عاشق همسرم است و من با ازدواج با گلنسا زندگی او را خراب کرده ام. سر همین موضوع با هم درگیر شدیم و برادرم به سمتم حمله کرد. من هم در اوج عصبانیت چند ضربه چاقو به او زدم و فرار کردم. هرگز فکر نمی‌کردم به این زودی دستگیر شوم.

به دنبال اعتراف‌های این مرد و بازسازی صحنه جرم برای وی کیفرخواست صادر و پرونده اش برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. این در حالی است که اولیای دم برای عظیم حکم قصاص خواسته اند.

منبع: برنا

مرد جوان که بعد از ازدواج با دختر مورد علاقه‌اش گمان می‌کرد برادرش همچنان به او علاقمند است، دست به جنایت خانوادگی زد و برادرش را کشت.

سیدگی به این پرونده از یک سال قبل به دنبال کشته شدن مرد جوانی به نام عزیز در خانه اش در جنوب تهران آغاز شد. شواهد نشان می‌داد عزیز به تازگی از کشور افغانستان به ایران آمده و به تنهایی در خانه مجردی زندگی می‌کرد که با ضربه‌های متعدد چاقو کشته شد. جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و پلیس به بررسی پرداخت.

نخستین سرنخ از قتل

یکی از بستگان عزیز به مأموران گفت: عزیز یک ماه قبل برای پیدا کردن کار به ایران آمد و در خانه مجردی زندگی اش را شروع کرد. یک سال قبل برادر بزرگ عزیز به نام عظیم ازدواج کرده بود به همراه همسرش برای یافتن کار به ایران آمده بودند، اما در این مدت دو برادر هیچ تماس تلفنی با هم نداشتند و قطع رابطه بودند.

وی ادامه داد: چند روز قبل عظیم که به تازگی فهمیده بود برادرش به ایران آمده با من تماس گرفت و آدرس خانه عزیز را خواست. من گمان می‌کردم آن‌ها می‌خواهند با هم آشتی کنند. به همین خاطر آدرس خانه مجردی عزیز را به برادرش دادم، اما صبح روز بعد مطلع شدم عزیز در خانه‌اش کشته شده است.

افشای جنایت عشقی

با اطلاعاتی که این مرد به پلیس داده بود عظیم به عنوان نخستین مظنون بازداشت شد. مرد افغان در همان بازجویی نخست به قتل برادرش اعتراف کرد و در بازجویی‌ها گفت: سال‌ها قبل وقتی که من و برادرم هر دو در افغانستان زندگی می‌کردیم عاشق یک دختر جوان به نام گلنسا شدیم. ما هر دو به دختر جوان علاقه‌مند بودیم و بار‌ها سر همین موضوع با هم درگیر شده بودیم. چون من از عزیز بزرگتر بودم، پدر و مادرم برای من به خواستگاری گلنسا رفتند و ما با هم ازدواج کردیم. بعد از ازدواج، چون می‌دانستم برادرم به گلنسا علاقمند است همراه همسرم به ایران آمدیم و دیگر هیچ تماسی با عزیز نداشتیم.

وی ادامه داد: مدتی قبل متوجه شدم عزیز هم به ایران آمده است. من که می‌دانستم او هنوز به همسرم علاقمند است و می‌خواهد زندگی مرا خراب آدرس خانه برادرم را از یکی از بستگان گرفتم تا به ملاقات برادرم بروم.

اعتراف تلخ به چگونگی قتل برادر

این متهم گفت: وقتی پس از یکسال با عزیز روبرو شدم و علت آمدنش به ایران را پرسیدم او پاسخی داد که توقع شنیدن آن را نداشتم. عزیز به صراحت به من گفت: به گلنسا علاقمند است و به خاطر دیدار با او به ایران آمده است. او می‌گفت: عاشق همسرم است و من با ازدواج با گلنسا زندگی او را خراب کرده ام. سر همین موضوع با هم درگیر شدیم و برادرم به سمتم حمله کرد. من هم در اوج عصبانیت چند ضربه چاقو به او زدم و فرار کردم. هرگز فکر نمی‌کردم به این زودی دستگیر شوم.

به دنبال اعتراف‌های این مرد و بازسازی صحنه جرم برای وی کیفرخواست صادر و پرونده اش برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. این در حالی است که اولیای دم برای عظیم حکم قصاص خواسته اند.

منبع: برنا

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید