در خانه‌هایی تنگ، تاریک، بدون تهویه مناسب و حتی جریان هوای آزاد، ساکنان زاغه "داراوی" در حومه بمبئی با قرنطینه ملی هند دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و هر روز با کمبود مواد غذایی مواجه‌اند. در زاغه بمبئی هند حدودا یک میلیون نفر زندگی می‌کنند و معمولا برای تهیه غذا به کمک‌های مردمی متکی هستند. اما اضطراب و نگرانی آن‌ها از تاریخ ۲۵ مارس (۶ فروردین ۹۹) به دلیل اجرای قانون قرنطینه هند در حال افزایش است. به اعتقاد بسیاری "داراوی" بزرگترین زاغه آسیا است و بستن و قرنطینه آن زندگی را برای ساکنانش سخت‌تر خواهد کرد. این زاغه به دلیل تراکم جمعیت و ضعف امور بهداشتی در برابر ویروس جدید کرونا به شدت آسیب‌پذیرتر است.
۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۸
۰
در خانه‌هایی تنگ، تاریک، بدون تهویه مناسب و حتی جریان هوای آزاد، ساکنان زاغه "داراوی" در حومه بمبئی با قرنطینه ملی هند دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و هر روز با کمبود مواد غذایی مواجه‌اند. در زاغه بمبئی هند حدودا یک میلیون نفر زندگی می‌کنند و معمولا برای تهیه غذا به کمک‌های مردمی متکی هستند. اما اضطراب و نگرانی آن‌ها از تاریخ ۲۵ مارس (۶ فروردین ۹۹) به دلیل اجرای قانون قرنطینه هند در حال افزایش است. به اعتقاد بسیاری "داراوی" بزرگترین زاغه آسیا است و بستن و قرنطینه آن زندگی را برای ساکنانش سخت‌تر خواهد کرد. این زاغه به دلیل تراکم جمعیت و ضعف امور بهداشتی در برابر ویروس جدید کرونا به شدت آسیب‌پذیرتر است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید