طرح فاصله گذاری هوشمند در تهران در روز نخست اجرا، شنبه ۳۰ فروردین به زیر پا گذاشتن فاصلۀ بهداشتی و دیگر تدابیر بازدارنده منجر شد. نخستین روز‌های از سرگیری کار نشان داد که رعایت آن در شکل کنونی طرح به‌ویژه در ناوگان حمل و نقل شهری و دیگر اماکن عمومی دشوار و ناشدنی است.
۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۷
۰
۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۷
طرح فاصله گذاری هوشمند در تهران در روز نخست اجرا، شنبه ۳۰ فروردین به زیر پا گذاشتن فاصلۀ بهداشتی و دیگر تدابیر بازدارنده منجر شد. نخستین روز‌های از سرگیری کار نشان داد که رعایت آن در شکل کنونی طرح به‌ویژه در ناوگان حمل و نقل شهری و دیگر اماکن عمومی دشوار و ناشدنی است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید