کارکنان ستادی بانک انصار در حرکتی خداپسندانه نسبت به اهداء خون خود اقدام کردند.
۳۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۱
۰

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تبلیغات بانک انصار، در راستای گسترش فرهنگ اهدای خون به منظور یاری رساندن به بیماران نیازمند به خون ، کارکنان بانک انصار خون خود را اهداء کردند .

شرکت کارکنان بانک انصار در طرح جهادی اهدای خون
 

 

شرکت کارکنان بانک انصار در طرح جهادی اهدای خون
 

 

شرکت کارکنان بانک انصار در طرح جهادی اهدای خون
 

در این گزارش آمده است، با توجه به این تأکیدات و همچنین شیوع بیماری کروناویروس در کشور که منجر به کاهش اهدای خون شد، طرح جهادی اهدای خون توسط کارکنان ستادی بانک انصار آغاز شد.

شرکت کارکنان بانک انصار در طرح جهادی اهدای خون
 

اهدای خون سالم کمک حیات بخشی به بیماران و چشم انتظاران اهدای خون محسوب می شود و در واقع به  شعار همیشگی "اهدای خون سالم = اهدای زندگی"  جامه عمل می پوشاند.

کارکنان ستادی بانک انصار در حرکتی خداپسندانه نسبت به اهداء خون خود اقدام کردند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تبلیغات بانک انصار، در راستای گسترش فرهنگ اهدای خون به منظور یاری رساندن به بیماران نیازمند به خون ، کارکنان بانک انصار خون خود را اهداء کردند .

شرکت کارکنان بانک انصار در طرح جهادی اهدای خون
 

 

شرکت کارکنان بانک انصار در طرح جهادی اهدای خون
 

 

شرکت کارکنان بانک انصار در طرح جهادی اهدای خون
 

در این گزارش آمده است، با توجه به این تأکیدات و همچنین شیوع بیماری کروناویروس در کشور که منجر به کاهش اهدای خون شد، طرح جهادی اهدای خون توسط کارکنان ستادی بانک انصار آغاز شد.

شرکت کارکنان بانک انصار در طرح جهادی اهدای خون
 

اهدای خون سالم کمک حیات بخشی به بیماران و چشم انتظاران اهدای خون محسوب می شود و در واقع به  شعار همیشگی "اهدای خون سالم = اهدای زندگی"  جامه عمل می پوشاند.

بهترین خرید
ارسال نظر
یخچالتو پر کن
نمای روز
یخچالتو پر کن
یخچالتو پر کن
یخچالتو پر کن
یخچالتو پر کن
یخچالتو پر کن
آخرین اخبار
یخچالتو پر کن
یخچالتو پر کن