هرسال از نقاط مختلف کشور، مسافران جزیره کیش را به عنوان مقصد خود انتخاب می‌کردند و با حضور خود در این جزیره صفا، صمیمیت و برکت به ارمغان می‌آوردند و مردم کیش با آغوش باز مثل همیشه میهمان نوازی می‌کردند. امسال، برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا، مسافران کیش در خانه‌ها ماندند، و با رسیدن بهار جای خالی‌شان بیشتر از گذشته احساس شد و شهر بدون حضور آنان صفای هرساله را نداشت. (مجموعه عکس حاضر مروری کوتاه است بر حال و هوای فروردین ماه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ کیش و قاب خالی ۱۳۹۹)
۲۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۰
۰
هرسال از نقاط مختلف کشور، مسافران جزیره کیش را به عنوان مقصد خود انتخاب می‌کردند و با حضور خود در این جزیره صفا، صمیمیت و برکت به ارمغان می‌آوردند و مردم کیش با آغوش باز مثل همیشه میهمان نوازی می‌کردند. امسال، برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا، مسافران کیش در خانه‌ها ماندند، و با رسیدن بهار جای خالی‌شان بیشتر از گذشته احساس شد و شهر بدون حضور آنان صفای هرساله را نداشت. (مجموعه عکس حاضر مروری کوتاه است بر حال و هوای فروردین ماه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ کیش و قاب خالی ۱۳۹۹)
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید