در جزیره هارت آیلند آمریکا حدود ۱ میلیون نفر دفن شده اند.
۲۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۷
۰
در جزیره هارت آیلند آمریکا حدود ۱ میلیون نفر دفن شده اند.