بارش باران شدید در شب پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ و آب شدن برف‌های بهاری باعث رانش زمین در چندین نقطه از جاده ارتباطی طوی-ناتر مازندران شد. همچنین رانش زمین در روستای کُنُسدره باعث قطع راه شش روستای بالای دست این منطقه شد و نیز برق روستا‌های عالیدره-فشکور-خارص -بیجدنو و ناتر قطع و امکان ارتباط تلفنی نیز میسر نیست. اداره حمل و نقل با بازگشایی جاده امکان تردد در این مسیر راه فراهم کرد، ولی بیم آن می‌رود همچنان رانش این منطقه را تهدید کند. جاده ط. ی-ناتر ۲۲ کیلو متر مسافت دارد.
۲۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۱
۰
۲۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۱
بارش باران شدید در شب پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ و آب شدن برف‌های بهاری باعث رانش زمین در چندین نقطه از جاده ارتباطی طوی-ناتر مازندران شد. همچنین رانش زمین در روستای کُنُسدره باعث قطع راه شش روستای بالای دست این منطقه شد و نیز برق روستا‌های عالیدره-فشکور-خارص -بیجدنو و ناتر قطع و امکان ارتباط تلفنی نیز میسر نیست. اداره حمل و نقل با بازگشایی جاده امکان تردد در این مسیر راه فراهم کرد، ولی بیم آن می‌رود همچنان رانش این منطقه را تهدید کند. جاده ط. ی-ناتر ۲۲ کیلو متر مسافت دارد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید