دولت‌های روسیه و سوریه درباره خطر شیوع کرونا بین آوارگان دو اردوگاه الرکبان و الهول در سوریه هشدار دادند.
۲۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۵
۱

دولت‌های روسیه و سوریه با بیان اینکه آمریکا مراقب وضعیت بهداشتی اردوگاه‌های آوارگان سوری الرکبان و الهول نیست، درباره خطر شیوع ویروس کرونا در این دو اردوگاه هشدار دادند.

مرکز هماهنگی روسیه و سوریه درباره بازگشت آوارگان سوری در بیانیه مشترکی گفتند: این منطقه که تحت سیطره نیرو‌های آمریکایی در سوریه است، شاهد هیچ گونه تدابیر نظارتی در زمینه شیوع بیماری نیست.

این بیانیه افزود: اردوگاه‌های الرکبان و الهول فاقد دارو و پزشک است و مراکز مراقبت‌های بهداشتی در آنجا فعالیت نمی‌کند.

این بیانیه تصریح کرد: روسیه و سوریه بار‌ها خواستار تخلیه سریع همه کسانی شده‌اند که خواهان ترک اردوگاه الرکبان به‌سمت اراضی تحت کنترل دولت سوریه هستند و همه شرایط برای استقبال از آن‌ها فراهم شده و هم‌اکنون تدابیر لازم برای مقابله با شیوع بیماری در جریان است.

این بیانیه تأکید کرد: وجود غیرقانونی آمریکا و هم‌پیمانانش در خاک سوریه امروز مانع اصلی در تضمین سلامت بهداشتی شهروندان سوری است که در مناطق خارج از کنترل دولت قانونی سوریه زندگی می‌کنند. ‎

دولت‌های روسیه و سوریه درباره خطر شیوع کرونا بین آوارگان دو اردوگاه الرکبان و الهول در سوریه هشدار دادند.

دولت‌های روسیه و سوریه با بیان اینکه آمریکا مراقب وضعیت بهداشتی اردوگاه‌های آوارگان سوری الرکبان و الهول نیست، درباره خطر شیوع ویروس کرونا در این دو اردوگاه هشدار دادند.

مرکز هماهنگی روسیه و سوریه درباره بازگشت آوارگان سوری در بیانیه مشترکی گفتند: این منطقه که تحت سیطره نیرو‌های آمریکایی در سوریه است، شاهد هیچ گونه تدابیر نظارتی در زمینه شیوع بیماری نیست.

این بیانیه افزود: اردوگاه‌های الرکبان و الهول فاقد دارو و پزشک است و مراکز مراقبت‌های بهداشتی در آنجا فعالیت نمی‌کند.

این بیانیه تصریح کرد: روسیه و سوریه بار‌ها خواستار تخلیه سریع همه کسانی شده‌اند که خواهان ترک اردوگاه الرکبان به‌سمت اراضی تحت کنترل دولت سوریه هستند و همه شرایط برای استقبال از آن‌ها فراهم شده و هم‌اکنون تدابیر لازم برای مقابله با شیوع بیماری در جریان است.

این بیانیه تأکید کرد: وجود غیرقانونی آمریکا و هم‌پیمانانش در خاک سوریه امروز مانع اصلی در تضمین سلامت بهداشتی شهروندان سوری است که در مناطق خارج از کنترل دولت قانونی سوریه زندگی می‌کنند. ‎

بهترین خرید
نظرات
ناشناس
هشدار برای چی همه را با بمب شیمیایی بزنین راحتشون کنین
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}