معاون اجتماعی شهردار تهران گفته است براساس آخرین نظر سنجی‌های انجام شده یک سوم مردم تهران نگران معاش خود هستند.
۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۲
۰

محمدجواد یگانه معاون اجتماعی شهردار تهران در پستی توئیتری نوشت: با نیمه تعطیل شدن شهر یک‌سوم مردم تهران گرفتار معاش روزانه‌اند.

وی نوشته است: یک‌سوم هم نهایتاً تا یکی دو ماه دیگر دوام می‌آورند. اگر انتظار داریم مردم در خانه بمانند، برای معیشت این جمعیت باید چاره‌اندیشی فوری شود.

بر اساس نظرسنجی اخیر، غیرحقوق‌بگیران آسیب‌دیده‌ترین گروه معیشتی هستند.

یک سوم مردم تهران گرفتار معاش خود هستند

معاون اجتماعی شهردار تهران گفته است براساس آخرین نظر سنجی‌های انجام شده یک سوم مردم تهران نگران معاش خود هستند.

محمدجواد یگانه معاون اجتماعی شهردار تهران در پستی توئیتری نوشت: با نیمه تعطیل شدن شهر یک‌سوم مردم تهران گرفتار معاش روزانه‌اند.

وی نوشته است: یک‌سوم هم نهایتاً تا یکی دو ماه دیگر دوام می‌آورند. اگر انتظار داریم مردم در خانه بمانند، برای معیشت این جمعیت باید چاره‌اندیشی فوری شود.

بر اساس نظرسنجی اخیر، غیرحقوق‌بگیران آسیب‌دیده‌ترین گروه معیشتی هستند.

یک سوم مردم تهران گرفتار معاش خود هستند

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید