فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران :
شیوع کرونا در پایتخت با آمار بالا و همراه با فراز و نشیب است، به طور کلی در بحران کرونا پایتخت نقطه داغ محسوب می‌شود و هر گونه طرح و مداخله‌ای باید با اصل فاصله‌گذاری اجتماعی صورت گیرد.
۱۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۵
۰

علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران در حاشیه برگزاری دویست و هفتمین جلسه شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در جلسه امروز دغدغه و پیشنهادات اعضای شورای شهر مطرح شد در فرصتی مناسب مطرح شد، گفت: شهر تهران پیچیدگی های چشم گیری نسبت به سایر کلانشهرها برای مقابله با بحث کرونا دارد بنابراین تصمیم گرفتیم که بیش از گذشته از پشتیبانی شورای شهر برای پیشگیری و مقابله با کرونا استفاده کنیم.

 

او با اشاره به لزوم حمایت از مصوبات اضافه کرد: بسیاری از پیشنهادات مطرح شده از سوی شورای شهری نیاز به پیگیری دارد، مجموع این پیشنهادات در ستاد کرونایی استان جمع آوری خواهد شد و بر همین اساس از ظرفیت مدنی شورا از این پس استفاده خواهیم کرد.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با بیان اینکه هر گونه مداخله در شهر تهران نیازمند همراهی بخش های مختلف است، توضیح داد: پایتخت با حجم فراوان ترددها نسبت به سایر شهرها مواجه بوده و در حال حاضر هیچ منطقه پاکی به لحاظ نبود کرونا نداریم.

میزان آلودگی این ویروس در تهران بالا است که البته با ردیابی تلفن همراه مبتلایان و برخی از نرم‌افزارهای تراکنش‌های مالی مناطق بیشتری از شهر تهران را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

او با اشاره به استفاده از ظرفیت شهرداری تهران و تلفیق نقشه های شهرداری و وزارت بهداشت گفت: طی روزهای آینده کار مشترکی را با شهرداری تهران در حوزه محله‌محوری آغاز می‌کنیم تا مشخص شود کدام محله مبتلایان بیشتری دارد و باید اقدامات گسترده‌تری برای آنها انجام داد.

زالی با تاکید بر این نکته که شیوع کرونا در پایتخت با آمار بالا و همراه با فراز و نشیب است، اضافه کرد: به طور کلی در بحران کرونا پایتخت نقطه داغ محسوب می‌شود و هر گونه طرح و مداخله‌ای باید با اصل فاصله‌گذاری اجتماعی صورت گیرد.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران :
۱۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۵
شیوع کرونا در پایتخت با آمار بالا و همراه با فراز و نشیب است، به طور کلی در بحران کرونا پایتخت نقطه داغ محسوب می‌شود و هر گونه طرح و مداخله‌ای باید با اصل فاصله‌گذاری اجتماعی صورت گیرد.

علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران در حاشیه برگزاری دویست و هفتمین جلسه شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در جلسه امروز دغدغه و پیشنهادات اعضای شورای شهر مطرح شد در فرصتی مناسب مطرح شد، گفت: شهر تهران پیچیدگی های چشم گیری نسبت به سایر کلانشهرها برای مقابله با بحث کرونا دارد بنابراین تصمیم گرفتیم که بیش از گذشته از پشتیبانی شورای شهر برای پیشگیری و مقابله با کرونا استفاده کنیم.

 

او با اشاره به لزوم حمایت از مصوبات اضافه کرد: بسیاری از پیشنهادات مطرح شده از سوی شورای شهری نیاز به پیگیری دارد، مجموع این پیشنهادات در ستاد کرونایی استان جمع آوری خواهد شد و بر همین اساس از ظرفیت مدنی شورا از این پس استفاده خواهیم کرد.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با بیان اینکه هر گونه مداخله در شهر تهران نیازمند همراهی بخش های مختلف است، توضیح داد: پایتخت با حجم فراوان ترددها نسبت به سایر شهرها مواجه بوده و در حال حاضر هیچ منطقه پاکی به لحاظ نبود کرونا نداریم.

میزان آلودگی این ویروس در تهران بالا است که البته با ردیابی تلفن همراه مبتلایان و برخی از نرم‌افزارهای تراکنش‌های مالی مناطق بیشتری از شهر تهران را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

او با اشاره به استفاده از ظرفیت شهرداری تهران و تلفیق نقشه های شهرداری و وزارت بهداشت گفت: طی روزهای آینده کار مشترکی را با شهرداری تهران در حوزه محله‌محوری آغاز می‌کنیم تا مشخص شود کدام محله مبتلایان بیشتری دارد و باید اقدامات گسترده‌تری برای آنها انجام داد.

زالی با تاکید بر این نکته که شیوع کرونا در پایتخت با آمار بالا و همراه با فراز و نشیب است، اضافه کرد: به طور کلی در بحران کرونا پایتخت نقطه داغ محسوب می‌شود و هر گونه طرح و مداخله‌ای باید با اصل فاصله‌گذاری اجتماعی صورت گیرد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}