سخنگوی وزارت خارجه روابط خارجی ایران را متوازن خواند و گفت: ما در فرهنگ و تمدنی تنفس کردیم که قدردانی با آن عجین شده و طبیعی است از چین که بیشترین کمک‌ها را در شرایط سخت به ما داشته، قدردانی کنیم.
۱۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۸
۶

سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (سه‌شنبه) در گفتگویی درباره سطح روابط ایران و چین در پی شیوع ویروس کرونا عنوان کرد: بیماری که در دنیا اپیدمی شده خاص و جهانی است و طبیعی است وقتی موضوعی جهانی می‌شود٬ اقداماتی که باید برای مقابله با آن صورت بگیرد٬ باید جهانی باشد.

وی افزود: همه کشور‌ها همانند ساکن یک کشتی باید به آن نگاه کنند و کسی نمی‌تواند خودش را به صورت مجزا نجات دهد. شاهد بودید کشور‌های پرطمطراقی که ابتدا با تبختر (تکبر) فکر می‌کردند بیماری سراغ آن‌ها نمی‌آید و یا اگر می‌آید زود کنترل خواهند کرد٬ دست به دامان کشور‌هایی شدند که حتی آن‌ها را تحریم کرده بودند و از آن‌ها کمک خواستند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: بشریت الان دچار این مشکل است و همه کشور‌ها باید به هم کمک کنند.

موسوی اضافه کرد: در زمانی که اولین بار این ویروس در چین شناسایی شد و دولت و ملت چین نیازمند برخی حمایت‌ها و کمک‌ها بودند٬ دولت و مردم ایران و شرکت‌های ایرانی کمک‌های خوبی را به چین انجام دادند. زمانی نیکی کنید خدا همان را به شما برمی‌گرداند و آن‌ها هم که این خوبی و نیکی را دیده بودند٬ تاکنون کمک‌های خوبی به ایران کرده‌اند.

وی گفت: در کنار بیش از ۳۰ کشور و سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های مردم نهاد و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور که به مردم ایران کمک کردند٬ دولت و ملت و شرکت‌های چینی در این زمینه کمک‌های زیادی کردند و تا الان حدود ۳۰ هواپیما وسایل٬ تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای مبارزه با ویروس کرونا را در اختیار مردم ایران قرار دادند که ما قدردان این کشور هستیم.

موسوی که با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو می‌کرد٬ افزود: ما قدردان کشور‌هایی هستیم که به انحای مختلف و با رقم‌ها و از طریق‌های مختلف در این زمینه به ما کمک کردند و امیدواریم هر چه زودتر بر این ویروس غلبه کنیم و تجهیزات بومی که خودمان ساختیم را در اختیار کشور‌های نیازمند قرار دهیم.

*سعی کردیم با همه جای دنیا روابط فعال و متوازنی را برقرار کنیم

سخنگوی وزارت خارجه درباره تلاش رسانه‌های بیگانه برای واورنه جلوه دادن مناسبات ایران و چین نیز گفت: روابط خارجی جمهوری اسلامی متوازن است و ما سعی کردیم با همه جای دنیا روابط فعال و متوازنی را برقرار کنیم. از بیگانگان انتظاری نداریم اقدامات و سیاست خارجی ما را تایید کنند. آن‌ها معمولا دنبال تخطئه و تفرقه در دنیا و در کشور ما هستند و ما به این حرف‌ها و شعار‌هایی که می‌دهند٬ خیلی توجهی نداریم.

موسوی افزود: این‌ها قطعا نه دلسوز ما هستند و نه دنیا و نه جا‌های دیگر. ما در مکتبی بزرگ شدیم و در فرهنگ و تمدنی تنفس کردیم که قدردانی با آن عجین شده و کشور قدردانی هستیم و کوچکترین کمکی به ما شود از آن کمک‌ها قدردانی می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: طبیعی است از کشور چین به عنوان کشوری که بیشترین کمک‌ها را در این شرایط سخت به ما داشته٬ قدردانی کنیم و حتی سایر کشور‌های همسایه و منطقه و کشور‌هایی که حتی روابط خوبی با ما در شرایط فعلی ندارند٬ کمک‌هایی به ما کردند و ما به طرق مختلف از آن‌ها قدردانی کردیم.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: امیدواریم مشکلی برای آن‌ها پیش نیاید٬، ولی اگر مشکلی پیش بیاید جمهوری اسلامی ایران در کمک به همه کشور‌هایی که به ما نیاز داشته باشند٬ پیشقدم خواهد بود.

سخنگوی وزارت خارجه روابط خارجی ایران را متوازن خواند و گفت: ما در فرهنگ و تمدنی تنفس کردیم که قدردانی با آن عجین شده و طبیعی است از چین که بیشترین کمک‌ها را در شرایط سخت به ما داشته، قدردانی کنیم.

سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (سه‌شنبه) در گفتگویی درباره سطح روابط ایران و چین در پی شیوع ویروس کرونا عنوان کرد: بیماری که در دنیا اپیدمی شده خاص و جهانی است و طبیعی است وقتی موضوعی جهانی می‌شود٬ اقداماتی که باید برای مقابله با آن صورت بگیرد٬ باید جهانی باشد.

وی افزود: همه کشور‌ها همانند ساکن یک کشتی باید به آن نگاه کنند و کسی نمی‌تواند خودش را به صورت مجزا نجات دهد. شاهد بودید کشور‌های پرطمطراقی که ابتدا با تبختر (تکبر) فکر می‌کردند بیماری سراغ آن‌ها نمی‌آید و یا اگر می‌آید زود کنترل خواهند کرد٬ دست به دامان کشور‌هایی شدند که حتی آن‌ها را تحریم کرده بودند و از آن‌ها کمک خواستند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: بشریت الان دچار این مشکل است و همه کشور‌ها باید به هم کمک کنند.

موسوی اضافه کرد: در زمانی که اولین بار این ویروس در چین شناسایی شد و دولت و ملت چین نیازمند برخی حمایت‌ها و کمک‌ها بودند٬ دولت و مردم ایران و شرکت‌های ایرانی کمک‌های خوبی را به چین انجام دادند. زمانی نیکی کنید خدا همان را به شما برمی‌گرداند و آن‌ها هم که این خوبی و نیکی را دیده بودند٬ تاکنون کمک‌های خوبی به ایران کرده‌اند.

وی گفت: در کنار بیش از ۳۰ کشور و سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های مردم نهاد و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور که به مردم ایران کمک کردند٬ دولت و ملت و شرکت‌های چینی در این زمینه کمک‌های زیادی کردند و تا الان حدود ۳۰ هواپیما وسایل٬ تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای مبارزه با ویروس کرونا را در اختیار مردم ایران قرار دادند که ما قدردان این کشور هستیم.

موسوی که با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو می‌کرد٬ افزود: ما قدردان کشور‌هایی هستیم که به انحای مختلف و با رقم‌ها و از طریق‌های مختلف در این زمینه به ما کمک کردند و امیدواریم هر چه زودتر بر این ویروس غلبه کنیم و تجهیزات بومی که خودمان ساختیم را در اختیار کشور‌های نیازمند قرار دهیم.

*سعی کردیم با همه جای دنیا روابط فعال و متوازنی را برقرار کنیم

سخنگوی وزارت خارجه درباره تلاش رسانه‌های بیگانه برای واورنه جلوه دادن مناسبات ایران و چین نیز گفت: روابط خارجی جمهوری اسلامی متوازن است و ما سعی کردیم با همه جای دنیا روابط فعال و متوازنی را برقرار کنیم. از بیگانگان انتظاری نداریم اقدامات و سیاست خارجی ما را تایید کنند. آن‌ها معمولا دنبال تخطئه و تفرقه در دنیا و در کشور ما هستند و ما به این حرف‌ها و شعار‌هایی که می‌دهند٬ خیلی توجهی نداریم.

موسوی افزود: این‌ها قطعا نه دلسوز ما هستند و نه دنیا و نه جا‌های دیگر. ما در مکتبی بزرگ شدیم و در فرهنگ و تمدنی تنفس کردیم که قدردانی با آن عجین شده و کشور قدردانی هستیم و کوچکترین کمکی به ما شود از آن کمک‌ها قدردانی می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: طبیعی است از کشور چین به عنوان کشوری که بیشترین کمک‌ها را در این شرایط سخت به ما داشته٬ قدردانی کنیم و حتی سایر کشور‌های همسایه و منطقه و کشور‌هایی که حتی روابط خوبی با ما در شرایط فعلی ندارند٬ کمک‌هایی به ما کردند و ما به طرق مختلف از آن‌ها قدردانی کردیم.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: امیدواریم مشکلی برای آن‌ها پیش نیاید٬، ولی اگر مشکلی پیش بیاید جمهوری اسلامی ایران در کمک به همه کشور‌هایی که به ما نیاز داشته باشند٬ پیشقدم خواهد بود.

بهترین خرید
نظرات
سلام
کاپیتولاسیون چینی ندیده بودیم که برکت این نظام از ان هم رو نمایی شد ..
ناشناس
مجیز گوئی سخنگو تمامی نداره!؟ا
ناشناس
جزیره کیش هم مبارک چینی ها نفت ارزون و نصف قیمتمون هم مبارک چینی ها باز هم نرکمن چای دیگر
ناشناس
این شامل حال من نمی شه من از چین بابت پراکنش کرونا تشکر نمی کنم.
سیاوش
کشور های مستقل دنیا باید علیه این کرونا بازی کمونیست های از خدا بیخبر اقامه دعوی کنند چجوریه که کمر همه رو شکونده این ویروس مرگبار و اونا دارن غنیمت های این جنگ کثیف رو جمع میکنند
ناشناس
از فرستادن ویروس هم قدر دانی کن یادت نرود
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}