معاون استاندار قم با بیان اینکه با همکاری صدا و سیمای استان مراسم جشن نیمه شعبان به صورت مجازی برگزار می شود گفت: اطلاع رسانی شده که هیچ گونه تجمع مردمی در روز و شب نیمه شعبان برگزار نمی شود.
۱۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۷
۰

یونس عالی پور در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران استان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهار داشت: موکب و ایستگاه هایی که قرار بود در نیمه شعبان فعالیت کنند با توجه به شرایط موجود و عدم برگزاری مراسم به تولید محتوا در فضای و مجازی می پردازند.

وی افزود: کمک و هدایای مردمی با هدایت معاونت امور زائران مسجد مقدس جمکران جمع آوری شده و شب و روز نیمه شعبان درب منزل نیازمندان توزیع می شود.

معاون امور زائرین استاندار قم با بیان اینکه با همکاری صدا و سیمای استان مراسم جشن نیمه شعبان به صورت مجازی برگزار می شود، ادامه داد: اطلاع رسانی شده که هیچ گونه تجمع مردمی در روز و شب نیمه شعبان برگزار نمی شود‌ و مجدد اطلاع رسانی می شود، تولیت مسجد مقدس جمکران نیز اطلاع رسانی می کند که هیچ گونه مراسمی برگزار نمی شود.

عالی پور عنوان کرد: باید احتیاط شود چون ممکن است برخی افراد به مناسبت مراسم نیمه شعبان اطراف مسجد جمکران حضور پیدا کنند که باید تصمیم گیری شود فضا و مسیر به صورت کامل مسدود شود.

وی تصریح کرد: رسانه ها باید عدم برگزاری جشن به مناسبت نیمه شعبان را اطلاع رسانی کنند، صدا و سیما نقش مهمی در این زمینه دارد و باید به خوبی اطلاع رسانی کند.

معاون امور زائران استاندار قم با اشاره به برنامه های روز نیمه شعبان خاطرنشان کرد: هیچ گونه اجتماع مردمی به مناسبت نیمه شعبان برگزار نمی شود و موکب و ایستگاه های صلواتی نیز بسته های اقلام را درب منزل نیازمندان توزیع می کنند.

معاون استاندار قم با بیان اینکه با همکاری صدا و سیمای استان مراسم جشن نیمه شعبان به صورت مجازی برگزار می شود گفت: اطلاع رسانی شده که هیچ گونه تجمع مردمی در روز و شب نیمه شعبان برگزار نمی شود.

یونس عالی پور در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران استان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهار داشت: موکب و ایستگاه هایی که قرار بود در نیمه شعبان فعالیت کنند با توجه به شرایط موجود و عدم برگزاری مراسم به تولید محتوا در فضای و مجازی می پردازند.

وی افزود: کمک و هدایای مردمی با هدایت معاونت امور زائران مسجد مقدس جمکران جمع آوری شده و شب و روز نیمه شعبان درب منزل نیازمندان توزیع می شود.

معاون امور زائرین استاندار قم با بیان اینکه با همکاری صدا و سیمای استان مراسم جشن نیمه شعبان به صورت مجازی برگزار می شود، ادامه داد: اطلاع رسانی شده که هیچ گونه تجمع مردمی در روز و شب نیمه شعبان برگزار نمی شود‌ و مجدد اطلاع رسانی می شود، تولیت مسجد مقدس جمکران نیز اطلاع رسانی می کند که هیچ گونه مراسمی برگزار نمی شود.

عالی پور عنوان کرد: باید احتیاط شود چون ممکن است برخی افراد به مناسبت مراسم نیمه شعبان اطراف مسجد جمکران حضور پیدا کنند که باید تصمیم گیری شود فضا و مسیر به صورت کامل مسدود شود.

وی تصریح کرد: رسانه ها باید عدم برگزاری جشن به مناسبت نیمه شعبان را اطلاع رسانی کنند، صدا و سیما نقش مهمی در این زمینه دارد و باید به خوبی اطلاع رسانی کند.

معاون امور زائران استاندار قم با اشاره به برنامه های روز نیمه شعبان خاطرنشان کرد: هیچ گونه اجتماع مردمی به مناسبت نیمه شعبان برگزار نمی شود و موکب و ایستگاه های صلواتی نیز بسته های اقلام را درب منزل نیازمندان توزیع می کنند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید