معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه برنامه‌ریزی دقیق برای تامین کالا‌های اساسی در سال ۹۹ ضروری است، گفت: تدابیر لازم برای تامین نیاز‌های مردم در ماه مبارک رمضان اتخاذ شود.
۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۷
۰

جلسه بررسی نحوه و میزان تخصیص ارز مورد نیاز برای تامین کالا‌های اساسی و ضروری در سال ۹۹ عصر امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

جهانگیری در این جلسه ضمن تشکر از اقدامات شایسته دستگاه‌های مسئول در تأمین کالا‌های اساسی و ضروری مردم در سال ۹۸، گفت: تامین به وفور کالا‌های اساسی در ایام مواجهه با ویروس کرونا در کشور به شکلی مناسب صورت گرفت که بعنوان یک شاخص مناسب حکمرانی خوب مطرح شد.

وی بر ضرورت برنامه ریزی دقیق و هماهنگی میان بانک مرکزی و دستگاه‌های مسئول تأمین دارو و کالا‌های اساسی تاکید کرد و گفت: برنامه ریزی‌ها باید به گونه‌ای باشد تا ارز مورد نیاز تأمین دارو و کالا‌های اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان و مطابق با اولویت بندی و در چارچوب توافقات انجام شده، از سوی بانک مرکزی تأمین شود تا دغدغه‌ای برای تامین اقلام ضروری و کالا‌های اساسی در سال ۹۹ وجود نداشته باشد.

جهانگیری با اشاره به اینکه ماه مبارک رمضان را در پیش رو داریم، از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت خواست با توجه به افزایش مصرف و تقاضا در ماه مبارک رمضان، تدابیر لازم را برای تأمین نیاز‌های مردم در این ماه اتخاذ کنند تا مردم بتوانند با اطمینان و بدون دغدغه این ایام را سپری کنند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین مدیریت تولید و واردات کالا‌های اساسی و نیز ذخیره سازی این اقلام را برای سال ۹۹ پراهمیت ارزیابی کرد و ضمن تأکید بر ضرورت تکریم و حمایت از فعالان اقتصادی و واردکنندگان که همواره با دولت همراهی کرده اند، خواستار برنامه ریزی و مدیریت مناسب برای ذخیره اقلام و کالا‌های اساسی و ضروری جامعه برای ماه‌های آینده شد.

در این جلسه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز گزارشی از برنامه این وزارتخانه برای کاهش نیاز‌های ارزی با اتکا به ظرفیت‌های تولید داخل ارایه کرد و به بیان توضیحاتی در خصوص میزان ارز مورد نیاز برای تهیه و تدارک دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۹۹ پرداخت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت ذخیره سازی اقلام و کالا‌های اساسی ارایه کردند و به تشریح میزان ارز مورد نیاز برای تهیه و تدارک اقلام اساسی و ضروری و نیز ذخیره سازی این کالا‌ها برای سال ۹۹ پرداختند.

در این جلسه که رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط نیز حضور داشتند، موضوع نحوه و میزان ارز مورد نیاز تأمین کالا‌های اساسی و ضروری در سال ۹۹ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد بانک مرکزی ارز مورد نیاز وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پژشکی را بر اساس اولویت‌های اعلام شده از سوی این سه دستگاه اجرایی و مطابق با برنامه زمان بندی تعیین شده در سال ۹۹ تأمین کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه برنامه‌ریزی دقیق برای تامین کالا‌های اساسی در سال ۹۹ ضروری است، گفت: تدابیر لازم برای تامین نیاز‌های مردم در ماه مبارک رمضان اتخاذ شود.

جلسه بررسی نحوه و میزان تخصیص ارز مورد نیاز برای تامین کالا‌های اساسی و ضروری در سال ۹۹ عصر امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

جهانگیری در این جلسه ضمن تشکر از اقدامات شایسته دستگاه‌های مسئول در تأمین کالا‌های اساسی و ضروری مردم در سال ۹۸، گفت: تامین به وفور کالا‌های اساسی در ایام مواجهه با ویروس کرونا در کشور به شکلی مناسب صورت گرفت که بعنوان یک شاخص مناسب حکمرانی خوب مطرح شد.

وی بر ضرورت برنامه ریزی دقیق و هماهنگی میان بانک مرکزی و دستگاه‌های مسئول تأمین دارو و کالا‌های اساسی تاکید کرد و گفت: برنامه ریزی‌ها باید به گونه‌ای باشد تا ارز مورد نیاز تأمین دارو و کالا‌های اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان و مطابق با اولویت بندی و در چارچوب توافقات انجام شده، از سوی بانک مرکزی تأمین شود تا دغدغه‌ای برای تامین اقلام ضروری و کالا‌های اساسی در سال ۹۹ وجود نداشته باشد.

جهانگیری با اشاره به اینکه ماه مبارک رمضان را در پیش رو داریم، از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت خواست با توجه به افزایش مصرف و تقاضا در ماه مبارک رمضان، تدابیر لازم را برای تأمین نیاز‌های مردم در این ماه اتخاذ کنند تا مردم بتوانند با اطمینان و بدون دغدغه این ایام را سپری کنند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین مدیریت تولید و واردات کالا‌های اساسی و نیز ذخیره سازی این اقلام را برای سال ۹۹ پراهمیت ارزیابی کرد و ضمن تأکید بر ضرورت تکریم و حمایت از فعالان اقتصادی و واردکنندگان که همواره با دولت همراهی کرده اند، خواستار برنامه ریزی و مدیریت مناسب برای ذخیره اقلام و کالا‌های اساسی و ضروری جامعه برای ماه‌های آینده شد.

در این جلسه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز گزارشی از برنامه این وزارتخانه برای کاهش نیاز‌های ارزی با اتکا به ظرفیت‌های تولید داخل ارایه کرد و به بیان توضیحاتی در خصوص میزان ارز مورد نیاز برای تهیه و تدارک دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۹۹ پرداخت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت ذخیره سازی اقلام و کالا‌های اساسی ارایه کردند و به تشریح میزان ارز مورد نیاز برای تهیه و تدارک اقلام اساسی و ضروری و نیز ذخیره سازی این کالا‌ها برای سال ۹۹ پرداختند.

در این جلسه که رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط نیز حضور داشتند، موضوع نحوه و میزان ارز مورد نیاز تأمین کالا‌های اساسی و ضروری در سال ۹۹ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد بانک مرکزی ارز مورد نیاز وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پژشکی را بر اساس اولویت‌های اعلام شده از سوی این سه دستگاه اجرایی و مطابق با برنامه زمان بندی تعیین شده در سال ۹۹ تأمین کنند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید