نماز وتیره به نماز تعقیبات نماز عشاء می گویند که دو رکعت است.
۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۱
۰
نماز وتیره جزو نمازهای مستحبی است که ثواب بسیار زیادی دارد و هر مسلمانی می تواند آن را خوانده و از ثواب این نماز بهره مند گردد.

نماز وتیره بعد از نماز عشاء خوانده می شود که اولین نکته آن اینکه نشسته خوانده می شود.

نماز وتیره را چگونه می خوانند؟

نماز وتیره نافله نماز عشاست، دو رکعت است که پس از نماز عشا بصورت نشسته خوانده می شود. کسى که مى خواهد نماز وتیره و نافله نماز عشا بخواند، چهار زانو مى نشیند نماز گزار نیت می کند دو رکعت نماز وتیره به جا می آورم قربة الی الله و بعد سوره حمد را قرائت مى کند، و پس از حمد، سوره واقعه را بخوانید و در همان حالت رکوع و سجود را انجام می دهد و برای رکعت دوم پس از سوره حمد، سوره توحید را میخوانند و بعد دستش را بلند کرده و قنوت را انجام میدهد و بعد رکوع و سجود را انجام میدهد و پس از دو سجده تشهد و سلام را می خواند.

نماز وتیره را چه زمانی می خوانند؟

وقت نماز وتیره، بعد از نماز عشا تا نیمه شب شرعی است ولی گفته شده درصورتی که بلافاصله بعد از نماز عشا خوانده شود، بهتر است.

احادیث ثواب نماز وتیره
امام صادق( علیه السلام): هرکس این دو رکعت را بخواند، و صد آیه در آن تلاوت کند، از غافلان نوشته نمى شود.

امام باقر( علیه السلام): هرکس سوره مُلْک را شب بخواند، به قرائت بسیار و پاکیزه عمل کرده، و از غافلان نخواهد بود، و من هم پس از نماز عشا آن دو را در حالت نشسته مى خوانم.

 
 
 
منبع:افکارنیوز
نماز وتیره به نماز تعقیبات نماز عشاء می گویند که دو رکعت است.
نماز وتیره جزو نمازهای مستحبی است که ثواب بسیار زیادی دارد و هر مسلمانی می تواند آن را خوانده و از ثواب این نماز بهره مند گردد.

نماز وتیره بعد از نماز عشاء خوانده می شود که اولین نکته آن اینکه نشسته خوانده می شود.

نماز وتیره را چگونه می خوانند؟

نماز وتیره نافله نماز عشاست، دو رکعت است که پس از نماز عشا بصورت نشسته خوانده می شود. کسى که مى خواهد نماز وتیره و نافله نماز عشا بخواند، چهار زانو مى نشیند نماز گزار نیت می کند دو رکعت نماز وتیره به جا می آورم قربة الی الله و بعد سوره حمد را قرائت مى کند، و پس از حمد، سوره واقعه را بخوانید و در همان حالت رکوع و سجود را انجام می دهد و برای رکعت دوم پس از سوره حمد، سوره توحید را میخوانند و بعد دستش را بلند کرده و قنوت را انجام میدهد و بعد رکوع و سجود را انجام میدهد و پس از دو سجده تشهد و سلام را می خواند.

نماز وتیره را چه زمانی می خوانند؟

وقت نماز وتیره، بعد از نماز عشا تا نیمه شب شرعی است ولی گفته شده درصورتی که بلافاصله بعد از نماز عشا خوانده شود، بهتر است.

احادیث ثواب نماز وتیره
امام صادق( علیه السلام): هرکس این دو رکعت را بخواند، و صد آیه در آن تلاوت کند، از غافلان نوشته نمى شود.

امام باقر( علیه السلام): هرکس سوره مُلْک را شب بخواند، به قرائت بسیار و پاکیزه عمل کرده، و از غافلان نخواهد بود، و من هم پس از نماز عشا آن دو را در حالت نشسته مى خوانم.

 
 
 
منبع:افکارنیوز
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید