نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در کانال رسمی کارگری خود جلسه مزدی شورای عالی کار را چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه ساعت ۱۸ اعلام کردند.
۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۷
۰

علی خدایی، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در کانال رسمی کارگری خود جلسه مزدی شورای عالی کار را چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه ساعت ۱۸ اعلام کرد.

قبل از آغاز سال ۹۹ چندین جلسه شورای عالی کار بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت برای تعیین دستمزد ۹۹ کارگران تعیین شد و در نهایت در واپسین روز‌های سال با برگزاری جلسات طولانی بدون نتیجه پایان و پرونده مزد ۹۹ همچنان باز است.

چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در جلسه‌ای به بحث دستمزد بیش از ۱۴ میلیون کارگر خواهند پرداخت.

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:در شورای عالی کار مقرر شد مزد یکپارچه برای همه صنایع و مناطق کشور، براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود؛ این مصوبه تخطی‌بردار نیست.

نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در کانال رسمی کارگری خود جلسه مزدی شورای عالی کار را چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه ساعت ۱۸ اعلام کردند.

علی خدایی، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در کانال رسمی کارگری خود جلسه مزدی شورای عالی کار را چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه ساعت ۱۸ اعلام کرد.

قبل از آغاز سال ۹۹ چندین جلسه شورای عالی کار بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت برای تعیین دستمزد ۹۹ کارگران تعیین شد و در نهایت در واپسین روز‌های سال با برگزاری جلسات طولانی بدون نتیجه پایان و پرونده مزد ۹۹ همچنان باز است.

چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در جلسه‌ای به بحث دستمزد بیش از ۱۴ میلیون کارگر خواهند پرداخت.

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:در شورای عالی کار مقرر شد مزد یکپارچه برای همه صنایع و مناطق کشور، براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود؛ این مصوبه تخطی‌بردار نیست.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید