موضوع زمان و مکان ظهور از جمله موضوع‌هایی است که ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول داشته است و معمولاً در مجالس و محافل مهدوی مورد پرسش قرار می‌گیرد.
۱۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۱
۰
 پرسش‌های مختلفی درباره زندگی و شخصیت امام مهدی (ع) در اذهان مردم وجود دارد. پرسش‌هایی که هر از چند گاه در میان دانش آموزان، دانشجویان و دیگر اقشار، مطرح و به دغدغه ذهنی آن‌ها تبدیل می‌شود.

در رابطه با محل ظهور امام زمان (عج) و انتخاب یاران و فرماندهان لشکر حضرت مهدی (عج) روایاتی وجود دارد.

در‬ ادامه به روایاتی از امام سجاد (ع) و حضرت صادق (ع) در این باره پرداخته می‌شود.

امام زین العابدین (ع) در روایتی می‌فرمایند: «اما من ابراهیم فخفاء الولادة و اعتزال الناس»؛ اما سنت ابراهیم (ع) در آن حضرت مخفی بودن ولادت و عزلت او از مردم است و از امام صادق (ع) روایت شده است:ابراهیم (ع) در یک روز به قدری رشد می‌کرد که دیگران در یک هفته رشد می‌کنند و در یک هفته به قدری رشد داشت که دیگران در یک ماه رشد می‌کنند و در یک ماه به قدری که دیگران در یک سال؛ قائم (عج) نیز چنین بود، چنان که در خبر حکیمه رضی الله عن‌ها آمده است.

محل دقیق ظهور حضرت مهدی و انتخاب یاران امام زمان (عج)

طبق روایات متواتر از طریق شیعه و سنی، که قیام شکوهمند آن مصلح جهانی از سرزمین و از مسجدالحرام، کنار کعبه معظمه آغاز خواهد شد و تعداد ۳۱۳ نفر از اصحاب او که فرماندهان لشکری و کشوری آن حضرت هستند، در میان رکن و مقام با آن حضرت بیعت می‌کنند، آن گاه تعداد ۱۰ هزار نفر تکمیل می‌شود و وجود مقدس حضرت بقیة الله (عج) با سپاه ۱۰ هزار نفری از مکه حرکت می‌کنند و به اصلاح جهان می‌پردازند.

مفضّل از حضرت صادق (ع) می‌پرسد:ای آقای من! حضرت مهدی (عج) از کجا و چگونه ظهور می‌کند؟، حضرت فرمودند: «ای مفضل! او به تنهایی ظهور می‌کند و به تنهایی کنار کعبه می‌آید و به تنهایی شب را در آنجا می‌گذراند».

در روایت دیگری می‌فرماید: چون مهدی به درآید، به مسجدالحرام رود، رو به کعبه و پشت به مقام ابراهیم بایستد. دو رکعت نماز گزارد، آنگاه فریاد برآورد: «ای مردمان! منم یادگار امام و یادگار نوح و یادگار ابراهیم و یادگار اسماعیل. منم یادگار موسی و عیسی و محمد... منم صاحب قرآن و زنده کننده سنت....
 
 
 
منبع:افکارنیوز
موضوع زمان و مکان ظهور از جمله موضوع‌هایی است که ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول داشته است و معمولاً در مجالس و محافل مهدوی مورد پرسش قرار می‌گیرد.
 پرسش‌های مختلفی درباره زندگی و شخصیت امام مهدی (ع) در اذهان مردم وجود دارد. پرسش‌هایی که هر از چند گاه در میان دانش آموزان، دانشجویان و دیگر اقشار، مطرح و به دغدغه ذهنی آن‌ها تبدیل می‌شود.

در رابطه با محل ظهور امام زمان (عج) و انتخاب یاران و فرماندهان لشکر حضرت مهدی (عج) روایاتی وجود دارد.

در‬ ادامه به روایاتی از امام سجاد (ع) و حضرت صادق (ع) در این باره پرداخته می‌شود.

امام زین العابدین (ع) در روایتی می‌فرمایند: «اما من ابراهیم فخفاء الولادة و اعتزال الناس»؛ اما سنت ابراهیم (ع) در آن حضرت مخفی بودن ولادت و عزلت او از مردم است و از امام صادق (ع) روایت شده است:ابراهیم (ع) در یک روز به قدری رشد می‌کرد که دیگران در یک هفته رشد می‌کنند و در یک هفته به قدری رشد داشت که دیگران در یک ماه رشد می‌کنند و در یک ماه به قدری که دیگران در یک سال؛ قائم (عج) نیز چنین بود، چنان که در خبر حکیمه رضی الله عن‌ها آمده است.

محل دقیق ظهور حضرت مهدی و انتخاب یاران امام زمان (عج)

طبق روایات متواتر از طریق شیعه و سنی، که قیام شکوهمند آن مصلح جهانی از سرزمین و از مسجدالحرام، کنار کعبه معظمه آغاز خواهد شد و تعداد ۳۱۳ نفر از اصحاب او که فرماندهان لشکری و کشوری آن حضرت هستند، در میان رکن و مقام با آن حضرت بیعت می‌کنند، آن گاه تعداد ۱۰ هزار نفر تکمیل می‌شود و وجود مقدس حضرت بقیة الله (عج) با سپاه ۱۰ هزار نفری از مکه حرکت می‌کنند و به اصلاح جهان می‌پردازند.

مفضّل از حضرت صادق (ع) می‌پرسد:ای آقای من! حضرت مهدی (عج) از کجا و چگونه ظهور می‌کند؟، حضرت فرمودند: «ای مفضل! او به تنهایی ظهور می‌کند و به تنهایی کنار کعبه می‌آید و به تنهایی شب را در آنجا می‌گذراند».

در روایت دیگری می‌فرماید: چون مهدی به درآید، به مسجدالحرام رود، رو به کعبه و پشت به مقام ابراهیم بایستد. دو رکعت نماز گزارد، آنگاه فریاد برآورد: «ای مردمان! منم یادگار امام و یادگار نوح و یادگار ابراهیم و یادگار اسماعیل. منم یادگار موسی و عیسی و محمد... منم صاحب قرآن و زنده کننده سنت....
 
 
 
منبع:افکارنیوز
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید