با اجرای ۱۰هزار متر مربع آسفالت از ابتدای سال جدید انجام شد:
شهردار منطقه ۸ از اجرای عملیات آسفالت کاری در سال ۹۹ به مساحت ۱۰هزار متر مربع خبر داد.
۱۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۳
۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۸، «مهناز استقامتی» گفت: «به منظور ایمنی و رفع خطر در تردد وسایل نقلیه و ارتقای آسفالت معابر، ۱۶۰۰ تن آسفالت در منطقه پخش شد.»

استقامتی افزود: «این عملیات از ابتدای سال جدید و با اجرای لکه گیری آسفالت، تراش و روکش مکانیزه صورت گرفته است.»

استقامتی با بیان اینکه عملیات عمرانی در منطقه ادامه خواهد داشت، گفت: «فعالیت عمرانی انجام شده در این دو هفته ابتدایی سال جدید در خیابان‌های دماوند، شهید آیت، سمنگان، شهید مدنی، شهید زینال زاده و میدان ۶۲ بوده که عملیان آسفالت در آنها به اجرا درآمده است.»

#روابط_عمومی_شهرداری_منطقه۸

#تهران_شهری_برای_همه

 

با اجرای ۱۰هزار متر مربع آسفالت از ابتدای سال جدید انجام شد:
۱۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۳
شهردار منطقه ۸ از اجرای عملیات آسفالت کاری در سال ۹۹ به مساحت ۱۰هزار متر مربع خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۸، «مهناز استقامتی» گفت: «به منظور ایمنی و رفع خطر در تردد وسایل نقلیه و ارتقای آسفالت معابر، ۱۶۰۰ تن آسفالت در منطقه پخش شد.»

استقامتی افزود: «این عملیات از ابتدای سال جدید و با اجرای لکه گیری آسفالت، تراش و روکش مکانیزه صورت گرفته است.»

استقامتی با بیان اینکه عملیات عمرانی در منطقه ادامه خواهد داشت، گفت: «فعالیت عمرانی انجام شده در این دو هفته ابتدایی سال جدید در خیابان‌های دماوند، شهید آیت، سمنگان، شهید مدنی، شهید زینال زاده و میدان ۶۲ بوده که عملیان آسفالت در آنها به اجرا درآمده است.»

#روابط_عمومی_شهرداری_منطقه۸

#تهران_شهری_برای_همه

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید