رئیس جمهور مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای حمایت از بنگاه‌ها در زمینه مالیات و مجامع شرکت‌ها را به وزارت اقتصاد ابلاغ کرد.
۱۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۵
۰

مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در زمینه حمایت از تولید و کسب وکار‌ها به وزارت اقتصاد برای اجرا ابلاغ شد.

در این مصوبات که توسط رئیس جمهور ابلاغ شده آمده است:

بند (۴) مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۸.۱۲.۱۳ که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود.

به منظور کمک و حمایت از تولید و اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی که به سبب شیوع ویروس کرونا، متضرر می‌شوند، تسهیلات زیر منظور می‌گردد:

در حوزه‌های اقتصادی اسیب دیده که توسط دولت تعیین می‌گردد، سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بنگاهها، مربوط به دوره چهارم سال ۱۳۹۸، تاریخ ۱۳۹۹.۲.۳۱ تعیین می‌شود.

مصوبات سران قوا برای حمایت از بنگاه‌ها به وزارت اقتصاد ابلاغ شد+ سند
 
مصوبات سران قوا برای حمایت از بنگاه‌ها به وزارت اقتصاد ابلاغ شد+ سند
 

 

 

در حوزه‌های اقتصادی آسیب دیده - که توسط دولت تعیین می‌گردد، کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم وصول مالیات) تا تاریخ ۱۳۹۹.۲.۳۱ موقوف الاجرا می‌شود.

صدور یا تجدید پروانه کسب با کار اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ نیاز به اخذ گواهی پرداخت با ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.

مهلت‌های تعیین شده در قوانین و مقررات ناظر بر تشکیل مجامع عمومی شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، تا تاریخ ۱۳۹۸.۱۲.۲۸ به مدت سه ماه افزایش می‌یابد.

رئیس جمهور مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای حمایت از بنگاه‌ها در زمینه مالیات و مجامع شرکت‌ها را به وزارت اقتصاد ابلاغ کرد.

مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در زمینه حمایت از تولید و کسب وکار‌ها به وزارت اقتصاد برای اجرا ابلاغ شد.

در این مصوبات که توسط رئیس جمهور ابلاغ شده آمده است:

بند (۴) مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۸.۱۲.۱۳ که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود.

به منظور کمک و حمایت از تولید و اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی که به سبب شیوع ویروس کرونا، متضرر می‌شوند، تسهیلات زیر منظور می‌گردد:

در حوزه‌های اقتصادی اسیب دیده که توسط دولت تعیین می‌گردد، سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بنگاهها، مربوط به دوره چهارم سال ۱۳۹۸، تاریخ ۱۳۹۹.۲.۳۱ تعیین می‌شود.

مصوبات سران قوا برای حمایت از بنگاه‌ها به وزارت اقتصاد ابلاغ شد+ سند
 
مصوبات سران قوا برای حمایت از بنگاه‌ها به وزارت اقتصاد ابلاغ شد+ سند
 

 

 

در حوزه‌های اقتصادی آسیب دیده - که توسط دولت تعیین می‌گردد، کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم وصول مالیات) تا تاریخ ۱۳۹۹.۲.۳۱ موقوف الاجرا می‌شود.

صدور یا تجدید پروانه کسب با کار اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ نیاز به اخذ گواهی پرداخت با ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.

مهلت‌های تعیین شده در قوانین و مقررات ناظر بر تشکیل مجامع عمومی شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، تا تاریخ ۱۳۹۸.۱۲.۲۸ به مدت سه ماه افزایش می‌یابد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید