اکبری تالارپشتی :
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: باید در سال جدید از بخش خصوصی استفاده حداکثری شود و دولت نباید در امور اقتصادی دخالت‌های بی‌مورد داشته باشد.
۱۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۸
۰

عزت الله اکبری تالارپشتی ، درباره اولویت‌های مجلس یازدهم، گفت: مطالبه اصلی مردم رفع مشکلات معیشتی و ساماندهی اقتصاد کشور است که این مساله مستلزم آن است که صنعت و تولید متحول شود و در فضای کسب و کار کشور هم تحولات اساسی ایجاد شود.

وی افزود: برای رونق تولید لازم است از صدور مجوزهای دست و پا گیر خودداری شود و دولت هم نباید در امور اقتصادی دخالت‌های بی مورد داشته باشد.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم بیان کرد: باید در سال ۹۹ از بخش خصوصی استفاده حداکثری شود و هر چه بیشتر دولت از امور اقتصادی کنار بکشد بهتر است چرا که دخالت دولت در امور اقتصادی هیچ سودی ندارد.

اکبری تالارپشتی تصریح کرد: همانطور که مردم در فضای سیاسی مشارکت می‌کنند، لازم است در امور اقتصاد و تولید هم از مردم استفاده حداکثری شود و آنان بتوانند در این امور هم ورود کنند.

وی با بیان اینکه دیپلماسی پارلمانی و اقتصادی باید تقویت شود، اظهار داشت: متاسفانه دولت صرفاً دیپلماسی سیاسی را سرلوحه خود قرار داده است در حالی که باید دیپلماسی اقتصادی را هم مورد توجه قرار دهد.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان اینکه بی برنامگی‌های دولت باعث مشکلات اقتصادی شده است، گفت: تحریم‌ها هیچ گونه تاثیری در مشکلات اقتصادی کشور نداشته است و بعضاً خود تحریمی‌ها باعث مشکلات کشور شده و ما به جای آنکه دنبال غربی‌ها برویم، باید بر ظرفیت‌های اقتصادی خودمان تکیه کنیم.

 

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: باید در سال جدید از بخش خصوصی استفاده حداکثری شود و دولت نباید در امور اقتصادی دخالت‌های بی‌مورد داشته باشد.

عزت الله اکبری تالارپشتی ، درباره اولویت‌های مجلس یازدهم، گفت: مطالبه اصلی مردم رفع مشکلات معیشتی و ساماندهی اقتصاد کشور است که این مساله مستلزم آن است که صنعت و تولید متحول شود و در فضای کسب و کار کشور هم تحولات اساسی ایجاد شود.

وی افزود: برای رونق تولید لازم است از صدور مجوزهای دست و پا گیر خودداری شود و دولت هم نباید در امور اقتصادی دخالت‌های بی مورد داشته باشد.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم بیان کرد: باید در سال ۹۹ از بخش خصوصی استفاده حداکثری شود و هر چه بیشتر دولت از امور اقتصادی کنار بکشد بهتر است چرا که دخالت دولت در امور اقتصادی هیچ سودی ندارد.

اکبری تالارپشتی تصریح کرد: همانطور که مردم در فضای سیاسی مشارکت می‌کنند، لازم است در امور اقتصاد و تولید هم از مردم استفاده حداکثری شود و آنان بتوانند در این امور هم ورود کنند.

وی با بیان اینکه دیپلماسی پارلمانی و اقتصادی باید تقویت شود، اظهار داشت: متاسفانه دولت صرفاً دیپلماسی سیاسی را سرلوحه خود قرار داده است در حالی که باید دیپلماسی اقتصادی را هم مورد توجه قرار دهد.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان اینکه بی برنامگی‌های دولت باعث مشکلات اقتصادی شده است، گفت: تحریم‌ها هیچ گونه تاثیری در مشکلات اقتصادی کشور نداشته است و بعضاً خود تحریمی‌ها باعث مشکلات کشور شده و ما به جای آنکه دنبال غربی‌ها برویم، باید بر ظرفیت‌های اقتصادی خودمان تکیه کنیم.

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید