برخی از کشیشان ارتدوکس با دست گرفتن نماد‌های مقدس سوار بر بالگرد یا هواپیما‌های سبک در مناطقی از روسیه گشت زده و برای پایان دوران کرونا دعا کرده یا آواز خواندند.
۱۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۵
۰
"پاتریک کریل" رهبر کلیسای پرقدرت ارتدکس (ارتدوکس) روسیه روز جمعه برای مقابله با گسترش ویرس کرونا یکی از شمایل مقدس این کلیسا را سوار خودرو کرد و همراه با کاروان خود در خیابان‌های مسکو راند.
این رهبر کلیسای ارتدکس با در دست داشتن نماد "مریم عذرا" در همراهی چندین خودروی براق سفید و مشکی بیش از ۱۰۹ کیلومتر در خیابان‌های مسکو حرکت کرد.

حرکت خودرو‌های رهبر کلیسا و تیم همراهش از تلویزیون دولتی روسیه و چند شبکه مذهبی کلیسایی به نمایش درآمد.

پاتریک کریل در این باره گفت که با نمایش نماد مقدس به مردم یادآور شده تا برای پایان شیوع کرونا دعا کنند. او همچنین از مردم مسکو خواسته تا از قوانین دولتی و گفته‌های مقامات برای حفظ سلامت خود اطاعت کرده و افزایش شیوع بکاهند.

"پاتریک کریل" رهبر کلیسای ارتدکس در مسکو- روسیه/ عکس: رویترز

اقدام کلیسای ارتدوکس برای مقابله با کرونا: دور گرداندن شمایل مقدس در شهر +عکس

در برخی دیگر از مناطق مسکو اسقف‌ها و کشیشان دولتی اقداماتی مشابه را برای مقابله با شیوع کرونا و تبعیت مردم از دولت انجام دادند.

در سن‌پترزبورگ و برخی از شهر‌های دیگر روسیه نیز خبر‌های مشابهی از سوی جامعه کلیسا‌ها به گوش می‌رسد.

مسکو به عنوان مرکز شیوع کرونا در روسیه از روز دوشنبه تعطیل شده است.

"پاتریک کریل" رهبر کلیسای ارتدکس در کنار شمایل حضرت مریم در حال دور زدن در خیابان‎های مسکو/ عکس: Handout via REUTERS

اقدام کلیسای ارتدوکس برای مقابله با کرونا: دور گرداندن شمایل مقدس در شهر +عکس

روسیه تا کنون از شناسایی بیش از ۴۱۴۰ مورد مبتلا به کرونا و ۳۴ جان‌باخته از این بیماری خبر داده است.

برخی از کشیشان ارتدکس با دست گرفتن نماد‌های مقدس سوار بر بالگرد یا هواپیما‌های سبک در مناطقی از روسیه گشت زده و برای پایان دوران کرونا دعا کرده یا آواز خواندند.

رهبر کلیسای ارتدکس از با شمایل مقدس حضرت مریم از مردم خواست تا برای پایان شیوع کرونا دعا کنند/ عکس:Handout via REUTERS

اقدام کلیسای ارتدوکس برای مقابله با کرونا: دور گرداندن شمایل مقدس در شهر +عکس

ادیان در روسیه متنوع‌اند. مسیحیت، اسلام، بودا، و یهودیت در روسیه حائز اهمیت هستند. مسیحیت ارتدکس بزرگترین دین سنتی و رسمی روسیه است، که بر اساس قانونی مصوب در سال ۱۹۹۷ بخشی از میراث تاریخی روسیه به شمار می‌آید. حدود ۷۰ درصد مردم این کشور مسیحی ارتدکس هستند.

رهبر کلیسای ارتدکس پس از پایان مراسم دور زدن با شمایل حضرت مریم در خیابان‌های مسکو و دعا برای پایان شیوع کرونا/ عکس: Handout via REUTERS

اقدام کلیسای ارتدوکس برای مقابله با کرونا: دور گرداندن شمایل مقدس در شهر +عکس


برخی از کشیشان ارتدوکس با دست گرفتن نماد‌های مقدس سوار بر بالگرد یا هواپیما‌های سبک در مناطقی از روسیه گشت زده و برای پایان دوران کرونا دعا کرده یا آواز خواندند.
"پاتریک کریل" رهبر کلیسای پرقدرت ارتدکس (ارتدوکس) روسیه روز جمعه برای مقابله با گسترش ویرس کرونا یکی از شمایل مقدس این کلیسا را سوار خودرو کرد و همراه با کاروان خود در خیابان‌های مسکو راند.
این رهبر کلیسای ارتدکس با در دست داشتن نماد "مریم عذرا" در همراهی چندین خودروی براق سفید و مشکی بیش از ۱۰۹ کیلومتر در خیابان‌های مسکو حرکت کرد.

حرکت خودرو‌های رهبر کلیسا و تیم همراهش از تلویزیون دولتی روسیه و چند شبکه مذهبی کلیسایی به نمایش درآمد.

پاتریک کریل در این باره گفت که با نمایش نماد مقدس به مردم یادآور شده تا برای پایان شیوع کرونا دعا کنند. او همچنین از مردم مسکو خواسته تا از قوانین دولتی و گفته‌های مقامات برای حفظ سلامت خود اطاعت کرده و افزایش شیوع بکاهند.

"پاتریک کریل" رهبر کلیسای ارتدکس در مسکو- روسیه/ عکس: رویترز

اقدام کلیسای ارتدوکس برای مقابله با کرونا: دور گرداندن شمایل مقدس در شهر +عکس

در برخی دیگر از مناطق مسکو اسقف‌ها و کشیشان دولتی اقداماتی مشابه را برای مقابله با شیوع کرونا و تبعیت مردم از دولت انجام دادند.

در سن‌پترزبورگ و برخی از شهر‌های دیگر روسیه نیز خبر‌های مشابهی از سوی جامعه کلیسا‌ها به گوش می‌رسد.

مسکو به عنوان مرکز شیوع کرونا در روسیه از روز دوشنبه تعطیل شده است.

"پاتریک کریل" رهبر کلیسای ارتدکس در کنار شمایل حضرت مریم در حال دور زدن در خیابان‎های مسکو/ عکس: Handout via REUTERS

اقدام کلیسای ارتدوکس برای مقابله با کرونا: دور گرداندن شمایل مقدس در شهر +عکس

روسیه تا کنون از شناسایی بیش از ۴۱۴۰ مورد مبتلا به کرونا و ۳۴ جان‌باخته از این بیماری خبر داده است.

برخی از کشیشان ارتدکس با دست گرفتن نماد‌های مقدس سوار بر بالگرد یا هواپیما‌های سبک در مناطقی از روسیه گشت زده و برای پایان دوران کرونا دعا کرده یا آواز خواندند.

رهبر کلیسای ارتدکس از با شمایل مقدس حضرت مریم از مردم خواست تا برای پایان شیوع کرونا دعا کنند/ عکس:Handout via REUTERS

اقدام کلیسای ارتدوکس برای مقابله با کرونا: دور گرداندن شمایل مقدس در شهر +عکس

ادیان در روسیه متنوع‌اند. مسیحیت، اسلام، بودا، و یهودیت در روسیه حائز اهمیت هستند. مسیحیت ارتدکس بزرگترین دین سنتی و رسمی روسیه است، که بر اساس قانونی مصوب در سال ۱۹۹۷ بخشی از میراث تاریخی روسیه به شمار می‌آید. حدود ۷۰ درصد مردم این کشور مسیحی ارتدکس هستند.

رهبر کلیسای ارتدکس پس از پایان مراسم دور زدن با شمایل حضرت مریم در خیابان‌های مسکو و دعا برای پایان شیوع کرونا/ عکس: Handout via REUTERS

اقدام کلیسای ارتدوکس برای مقابله با کرونا: دور گرداندن شمایل مقدس در شهر +عکس


بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید