پژوهشکده مرکز آمار در گزارشی به بررسی تشکیل سرمایه ثابت از تولید ناخالص داخلی در سنوات اخیر پرداخت.
۱۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۷
۰
تشکیل سرمایه ثابت یکی از معیار‌های مهم در عملکرد اقتصادی سالیانه کشور‌ها محسوب میشود. بر اساس برآورد پژوهشکده مرکز آمار ایران، در سال گذشته، تولید ناخالص داخلی کشور (به قیمت جاری) حدود ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۴۰۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص میباشد.

بر این اساس، تشکیل سرمایه ثابت در ماشین آلات ۱۸۵ هزار میلیار تومان و تشکیل سرمایه ثابت در ساختمان ۲۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

به این ترتیب سهم تشکیل سرمایه ثابت نسبت به تولید ناخالص داخلی از ۱۵ درصد سال ۱۳۹۷ به حدود ۱۷ درصد در سال گذشته برآورد شده است.
رشد تشکیل سرمایه ثابت در تولید ناخالص داخلی سال ۹۸+جدول
 
پژوهشکده مرکز آمار در گزارشی به بررسی تشکیل سرمایه ثابت از تولید ناخالص داخلی در سنوات اخیر پرداخت.
تشکیل سرمایه ثابت یکی از معیار‌های مهم در عملکرد اقتصادی سالیانه کشور‌ها محسوب میشود. بر اساس برآورد پژوهشکده مرکز آمار ایران، در سال گذشته، تولید ناخالص داخلی کشور (به قیمت جاری) حدود ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۴۰۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص میباشد.

بر این اساس، تشکیل سرمایه ثابت در ماشین آلات ۱۸۵ هزار میلیار تومان و تشکیل سرمایه ثابت در ساختمان ۲۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

به این ترتیب سهم تشکیل سرمایه ثابت نسبت به تولید ناخالص داخلی از ۱۵ درصد سال ۱۳۹۷ به حدود ۱۷ درصد در سال گذشته برآورد شده است.
رشد تشکیل سرمایه ثابت در تولید ناخالص داخلی سال ۹۸+جدول
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید