سخنگوی ستاد مدیریت کرونا استان کرمانشاه خبر ابتلا هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه به ویروس کرونا را تکذیب کرد.
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۲
۰

مسعود بهرام نژاد سخنگوی ستاد مدیریت کرونا استان کرمانشاه گفت : صبح امروز یکی از رسانه‌های محلی در اقدامی به دور از اخلاق، خبری مبنی بر ابتلا استاندار کرمانشاه به بیماری کرونا را منتشر کرد که منجر به نگرانی خانواده بازوند و همکاران در استانداری شد.

او گفت : در خبر یاد شده، یک روایت کذب نیز برای توجیه مطلب عنوان شده است که به جزء بی اخلاقی هیچ توصیف دیگری نمی‌توان برای آن به کار برد

بهرام نژاد گفت: در شرایط بحرانی کنونی انتشار سریع چنین خبر‌هایی علاوه بر اینکه می‌تواند منجر به ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی شود، آسیب‌های بسیاری نیز به همراه خواهد داشت.

وحید خسروی مدیرکل روابط عمومی استاندار کرمانشاه ضمن محکوم کردن انتشار چنین خبر‌های دروغی گفت: انتشار چنین خبر‌هایی منجر به تشویش اذهان عمومی خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه خبر ابتلای استاندار کرمانشاه به کرونا را کذب داست و افزود: بازوند هیچ گونه مراجعه برای انجام تست به مراکز درمانی و بهداشتی نداشته و هیچ علامت بیماری یا کسالت مرتبط با کرونا ندارد .

سخنگوی ستاد مدیریت کرونا استان کرمانشاه خبر ابتلا هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه به ویروس کرونا را تکذیب کرد.

مسعود بهرام نژاد سخنگوی ستاد مدیریت کرونا استان کرمانشاه گفت : صبح امروز یکی از رسانه‌های محلی در اقدامی به دور از اخلاق، خبری مبنی بر ابتلا استاندار کرمانشاه به بیماری کرونا را منتشر کرد که منجر به نگرانی خانواده بازوند و همکاران در استانداری شد.

او گفت : در خبر یاد شده، یک روایت کذب نیز برای توجیه مطلب عنوان شده است که به جزء بی اخلاقی هیچ توصیف دیگری نمی‌توان برای آن به کار برد

بهرام نژاد گفت: در شرایط بحرانی کنونی انتشار سریع چنین خبر‌هایی علاوه بر اینکه می‌تواند منجر به ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی شود، آسیب‌های بسیاری نیز به همراه خواهد داشت.

وحید خسروی مدیرکل روابط عمومی استاندار کرمانشاه ضمن محکوم کردن انتشار چنین خبر‌های دروغی گفت: انتشار چنین خبر‌هایی منجر به تشویش اذهان عمومی خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه خبر ابتلای استاندار کرمانشاه به کرونا را کذب داست و افزود: بازوند هیچ گونه مراجعه برای انجام تست به مراکز درمانی و بهداشتی نداشته و هیچ علامت بیماری یا کسالت مرتبط با کرونا ندارد .

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید