اردکانیان با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی مصرف آب در برخی مناطق کشور گفت: متوسط افزایش مصرف آب در کشور ۱۲ درصد است.
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۱
۰
رضا اردکانیان با بیان اینکه آب و برق، جزو همکاران خاموش بخش بهداشت و درمان کشور در این مبارزه هستند گفت: ۲۰ هزار پرسنل در بخش برق و ۵ هزار پرسنل در بخش آب، شبانه روزی مشغول به کار هستند.

وزیر نیرو افزود: عوارض سیلاب‌های اخیر نیز از لحاظ قطع آب و برق تا حدودی مرتفع شده و فقط موارد محدودی باقی مانده است.

وی با بیان اینکه مصرف آب افزایش یافته است، ادامه داد: وقتی می‌گوییم چالشی در موضوع مصرف آب داریم؛ لزوما منظورمان حجم موجودی آب در مخازن و سد‌ها نیست؛ بلکه ظرفیت تصفیه خانه‌ها مدنظر است، زیرا باید کشش تامین داشته باشند. درست است که برای بخش بهداشت آب مصرف می‌شود، اما این آب از محل آب شرب است.

اردکانیان گفت: در برخی از مناطق کشور مصرف آب ۴۰ درصد و گا‌ها بیشتر از ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. به طور کلی نیز مصرف آب در سطح کشور با افزایش ۱۲ درصدی مواجه بوده است.

وی افزود: مردم توجه کنند بدون کوچک‌ترین خلالی در رعایت مسائل بهداشتی، شیوه رعایت بهداشت به گونه‌ای انجام شود که آب شرب کمتری مصرف شود تا بدون مشکل این ایام را بگذرانیم.

وزیر نیرو به مجموع بارش‌ها اشاره کرد و گفت: مجموع بارش‌ها نسبت به پارسال ۱۱ درصد کاهش داشت، اما باید در نظر داشته باشیم که پارسال یک سال استثنایی بود. مجموع بارش‌ها در سال جاری نسبت به متوسط ۵۰ ساله کشور ۲۳ درصد افزایش داشته است که یعنی وضعیت مخازن کشور خوب است.

اردکانیان افزود: فقط در خوزستان برای آماده شدن جهت مقابله با سیلاب‌های احتمالی، ۵.۵ میلیارد متر مکعب حجم خالی مخازن داریم.

وی همچنین گفت: ۴۰ طرح بزرگ فقط برای بهار امسال با سرمایه گذاری ۶ هزار میلیارد تومان افتتاح خواهیم کرد. همچنین شرکت آب و فاضلاب را در استان‌ها یکپارچه کردیم به گونه‌ای که شرکت‌های استانی آب و فاضلاب «شهر و روستا» را با هم در برمی گیرند.
اردکانیان با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی مصرف آب در برخی مناطق کشور گفت: متوسط افزایش مصرف آب در کشور ۱۲ درصد است.
رضا اردکانیان با بیان اینکه آب و برق، جزو همکاران خاموش بخش بهداشت و درمان کشور در این مبارزه هستند گفت: ۲۰ هزار پرسنل در بخش برق و ۵ هزار پرسنل در بخش آب، شبانه روزی مشغول به کار هستند.

وزیر نیرو افزود: عوارض سیلاب‌های اخیر نیز از لحاظ قطع آب و برق تا حدودی مرتفع شده و فقط موارد محدودی باقی مانده است.

وی با بیان اینکه مصرف آب افزایش یافته است، ادامه داد: وقتی می‌گوییم چالشی در موضوع مصرف آب داریم؛ لزوما منظورمان حجم موجودی آب در مخازن و سد‌ها نیست؛ بلکه ظرفیت تصفیه خانه‌ها مدنظر است، زیرا باید کشش تامین داشته باشند. درست است که برای بخش بهداشت آب مصرف می‌شود، اما این آب از محل آب شرب است.

اردکانیان گفت: در برخی از مناطق کشور مصرف آب ۴۰ درصد و گا‌ها بیشتر از ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. به طور کلی نیز مصرف آب در سطح کشور با افزایش ۱۲ درصدی مواجه بوده است.

وی افزود: مردم توجه کنند بدون کوچک‌ترین خلالی در رعایت مسائل بهداشتی، شیوه رعایت بهداشت به گونه‌ای انجام شود که آب شرب کمتری مصرف شود تا بدون مشکل این ایام را بگذرانیم.

وزیر نیرو به مجموع بارش‌ها اشاره کرد و گفت: مجموع بارش‌ها نسبت به پارسال ۱۱ درصد کاهش داشت، اما باید در نظر داشته باشیم که پارسال یک سال استثنایی بود. مجموع بارش‌ها در سال جاری نسبت به متوسط ۵۰ ساله کشور ۲۳ درصد افزایش داشته است که یعنی وضعیت مخازن کشور خوب است.

اردکانیان افزود: فقط در خوزستان برای آماده شدن جهت مقابله با سیلاب‌های احتمالی، ۵.۵ میلیارد متر مکعب حجم خالی مخازن داریم.

وی همچنین گفت: ۴۰ طرح بزرگ فقط برای بهار امسال با سرمایه گذاری ۶ هزار میلیارد تومان افتتاح خواهیم کرد. همچنین شرکت آب و فاضلاب را در استان‌ها یکپارچه کردیم به گونه‌ای که شرکت‌های استانی آب و فاضلاب «شهر و روستا» را با هم در برمی گیرند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید