معاون رئیس جمهور به مناسبت روز طبیعت در توییتی اعلام کرد: صمیمانه از این مدنیت و تاب آوری و همکاری مردم در روز سیزده بدر تشکر میکنم.
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۷
۰

سیزده فروردین است؛ آیین ایرانی سیزده بدر و جشن طبیعت. امسال شهروندان عزیز برای سلامت خود و دیگران در خانه مانده اند. صمیمانه از این مدنیت و تاب آوری و همکاری تشکر میکنم.

رعایت طرح فاصله گیری اجتماعی اجتناب ناپذیر است، اما این فاصله ها فیزیکی است، دل ها وذهن ها و اراده ها را به هم نزدیک کنیم. بیش از همیشه زمان همبستگی اجتماعی وتفاهم ملی است.

توییت معاون رئیس جمهور به مناسبت روز طبیعت
 
معاون رئیس جمهور به مناسبت روز طبیعت در توییتی اعلام کرد: صمیمانه از این مدنیت و تاب آوری و همکاری مردم در روز سیزده بدر تشکر میکنم.

سیزده فروردین است؛ آیین ایرانی سیزده بدر و جشن طبیعت. امسال شهروندان عزیز برای سلامت خود و دیگران در خانه مانده اند. صمیمانه از این مدنیت و تاب آوری و همکاری تشکر میکنم.

رعایت طرح فاصله گیری اجتماعی اجتناب ناپذیر است، اما این فاصله ها فیزیکی است، دل ها وذهن ها و اراده ها را به هم نزدیک کنیم. بیش از همیشه زمان همبستگی اجتماعی وتفاهم ملی است.

توییت معاون رئیس جمهور به مناسبت روز طبیعت
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید