ابطحی:
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: باوجود همه دلخوری‌ها، اکنون همبستگی مردم در اوج شیوع بیماری کرونا بیش از پیش نمایان شد و این نشان می‌دهد ممکن است مردم از اشخاص ناراحت باشند اما از نظام جمهوری اسلامی با تمام قدرت دفاع خواهند کرد.
۱۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۰
۰


سید محمد جواد ابطحی  به مناسبت سالروز رای مردم به نظام جمهوری اسلامی در پی همه‌پرسی دوازدهم فروردین سال 1358، گفت: رای به جمهوری اسلامی به دنبال تکمیل پیروزی انقلاب در 22 بهمن سال 1357 رخ داد و بسیاری از کارشناسان حوزه جامعه‌شناسی سیاسی معتقدند؛ هوشمندی امام (ره) در به رای گذاشتن نظام جمهوری اسلامی بسیار بالا بوده است چراکه با این کار توانست مانع هجمه‌های وارده به اصل انقلاب شود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شواری اسلامی ادامه داد: برخی از گروه‌های سیاسی در آن زمان اعتقادی به رفراندوم نداشتند و می‌گفتند؛ پیروزی انقلاب، خود به معنای رای به جمهوری اسلامی است اتفاقا این گروه‌ها در ادامه از مخالفان نظام جمهوری اسلامی شدند اما امام(ره) اصرار به رفراندوم داشتند و بحث‌های نیز مبنی‌بر تشکیل حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی پیش آمد که بزرگانی همچون شهید بهشتی پاسخ دادند؛ "جمهوری یک ظرف است که محتوای آن اسلام است"

ابطحی با بیان اینکه مردم با مشارکت بسیار گسترده در این همپرسی، رای بی‌سابقه‌ای را در تاریخ رای‌گیری‌های دنیا ثبت کردند، افزود: مردم با چنگ و دندان در جنگ 8 ساله و دوران فعالیت‌های تروریستی نظام جمهوری اسلامی را حفظ کردند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شواری اسلامی بیان کرد: باوجود همه دلخوری‌ها، اکنون همبستگی مردم در اوج شیوع بیماری کرونا بیش از پیش نمایان شد و این نشان می‌دهد ممکن است مردم از اشخاص ناراحت باشند اما از نظام جمهوری اسلامی با تمام قدرت دفاع خواهند کرد./

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: باوجود همه دلخوری‌ها، اکنون همبستگی مردم در اوج شیوع بیماری کرونا بیش از پیش نمایان شد و این نشان می‌دهد ممکن است مردم از اشخاص ناراحت باشند اما از نظام جمهوری اسلامی با تمام قدرت دفاع خواهند کرد.


سید محمد جواد ابطحی  به مناسبت سالروز رای مردم به نظام جمهوری اسلامی در پی همه‌پرسی دوازدهم فروردین سال 1358، گفت: رای به جمهوری اسلامی به دنبال تکمیل پیروزی انقلاب در 22 بهمن سال 1357 رخ داد و بسیاری از کارشناسان حوزه جامعه‌شناسی سیاسی معتقدند؛ هوشمندی امام (ره) در به رای گذاشتن نظام جمهوری اسلامی بسیار بالا بوده است چراکه با این کار توانست مانع هجمه‌های وارده به اصل انقلاب شود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شواری اسلامی ادامه داد: برخی از گروه‌های سیاسی در آن زمان اعتقادی به رفراندوم نداشتند و می‌گفتند؛ پیروزی انقلاب، خود به معنای رای به جمهوری اسلامی است اتفاقا این گروه‌ها در ادامه از مخالفان نظام جمهوری اسلامی شدند اما امام(ره) اصرار به رفراندوم داشتند و بحث‌های نیز مبنی‌بر تشکیل حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی پیش آمد که بزرگانی همچون شهید بهشتی پاسخ دادند؛ "جمهوری یک ظرف است که محتوای آن اسلام است"

ابطحی با بیان اینکه مردم با مشارکت بسیار گسترده در این همپرسی، رای بی‌سابقه‌ای را در تاریخ رای‌گیری‌های دنیا ثبت کردند، افزود: مردم با چنگ و دندان در جنگ 8 ساله و دوران فعالیت‌های تروریستی نظام جمهوری اسلامی را حفظ کردند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شواری اسلامی بیان کرد: باوجود همه دلخوری‌ها، اکنون همبستگی مردم در اوج شیوع بیماری کرونا بیش از پیش نمایان شد و این نشان می‌دهد ممکن است مردم از اشخاص ناراحت باشند اما از نظام جمهوری اسلامی با تمام قدرت دفاع خواهند کرد./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید