محققان فناوری نوین خوانش مغز ساخته اند که با استفاده از هوش مصنوعی، فعالیت‌های اعصاب فرد را ردیابی و آن‌ها را به جملاتی کامل به زبان انگلیسی تبدیل می‌کند.
۱۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۶
۰
 فناوری جدیدی ابداع شده که می‌تواند ذهن افراد را بخواند و افکار آنان را با کمک هوش مصنوعی به جمله‌هایی کامل تبدیل کند. این فناوری به افرادی که قادر به سخن گفتن نیستند، کمک شایانی می‌کند.

محققان دانشگاه کالیفرنیا این فناوری را ساخته اند. آن‌ها ادعا می‌کنند فناوری مذکور می‌تواند با کمک هوش مصنوعی فعالیت مغزی را به کلمات به زبان انگلیسی ترجمه کند.

فناوری مذکور تحولی در شیوه برقراری ارتباط برای افرادی ایجاد می‌کند که قادر به صحبت کردن یا تحرک نیستند.

دقت این فناوری ۹۷ درصد اعلام شده که ۲ بار بیشتر از دقت عمل دستگاه‌های رمزگشایی سیگنال‌های مغز است.

فناوری مذکور با استفاده از ردیابی فعالیت اعصاب، کلمات را می‌سازد.

با ترجمه فعالیت‌های اعصاب به کلمات قابل درک، می‌توان کلمات مذکور را به طور متوالی در یک تداخل رایانشی تایپ کرد. پس از این مرحله یک صوت مصنوعی قادر به خواندن کلمات است.
محققان فناوری نوین خوانش مغز ساخته اند که با استفاده از هوش مصنوعی، فعالیت‌های اعصاب فرد را ردیابی و آن‌ها را به جملاتی کامل به زبان انگلیسی تبدیل می‌کند.
 فناوری جدیدی ابداع شده که می‌تواند ذهن افراد را بخواند و افکار آنان را با کمک هوش مصنوعی به جمله‌هایی کامل تبدیل کند. این فناوری به افرادی که قادر به سخن گفتن نیستند، کمک شایانی می‌کند.

محققان دانشگاه کالیفرنیا این فناوری را ساخته اند. آن‌ها ادعا می‌کنند فناوری مذکور می‌تواند با کمک هوش مصنوعی فعالیت مغزی را به کلمات به زبان انگلیسی ترجمه کند.

فناوری مذکور تحولی در شیوه برقراری ارتباط برای افرادی ایجاد می‌کند که قادر به صحبت کردن یا تحرک نیستند.

دقت این فناوری ۹۷ درصد اعلام شده که ۲ بار بیشتر از دقت عمل دستگاه‌های رمزگشایی سیگنال‌های مغز است.

فناوری مذکور با استفاده از ردیابی فعالیت اعصاب، کلمات را می‌سازد.

با ترجمه فعالیت‌های اعصاب به کلمات قابل درک، می‌توان کلمات مذکور را به طور متوالی در یک تداخل رایانشی تایپ کرد. پس از این مرحله یک صوت مصنوعی قادر به خواندن کلمات است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید