فائو در گزارش جدید خود اعلام کرد که شیوع ویروس کرونا در جهان دسترسی به کارگران و زنجیره‌های تولید را در بخش کشاورزی مختل کرده و می‌تواند امنیت غذایی جهان را تحت تأثیر خود قرار دهد.
۱۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۹
۰
سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) در گزارش جدید خود که در وبسایت آن درج شده نوشت: شیوع ویروس کرونا در جهان دسترسی به کارگران و زنجیره‌های تولید را در بخش کشاورزی مختل کرده و می‌تواند امنیت غذایی جهان را تحت تأثیر خود قرار دهد.

در این گزارش آمده است: ما با ریسک یک بحران غذایی جهانی قریب‌الوقوع روبرو هستیم، مگر اینکه اقداماتی سریع و مؤثر برای حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر (کشاورزی) به کار گرفته شود و زنجیره تأمین غذا در جهان زنده نگاه داشته شده و تأثیرات منفی شیوع کرونا در سیستم تأمین غذا خنثی شود.

فائو اعلام کرد که انتظار می‌رود بیشترین اختلالات در این بخش در ماه‌های آوریل و می‌رخ دهد.

در گزارش فائو آمده است: محدودیت در حمل‌ونقل و رفتار‌های اولیه برای پیشگری از بیماری می‌تواند باعث افت کشاورزی شود و شرکت‌های فرآوری مواد غذایی هم، که بخش گسترده‌ای از محصولات کشاورزی را تحت پوشش قرار می‌دهند، ممکن است نتوانند محصولات کشاورزی را فراوری کنند.

فائو می‌گوید: در حال حاضر ما با چالش‌هایی لجستیکی مانند عدم توانایی حمل غذا از نقطه‌ای به نقطه دیگر روبرو شده‌ایم و شاهد تأثیر منفی پاندمی بر بخش پروش احشام، به دلیل دشوار بودن دسترسی به غذای دام و کشتارگاه‌ها، می‌باشیم.


فائو در گزارش جدید خود اعلام کرد که شیوع ویروس کرونا در جهان دسترسی به کارگران و زنجیره‌های تولید را در بخش کشاورزی مختل کرده و می‌تواند امنیت غذایی جهان را تحت تأثیر خود قرار دهد.
سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) در گزارش جدید خود که در وبسایت آن درج شده نوشت: شیوع ویروس کرونا در جهان دسترسی به کارگران و زنجیره‌های تولید را در بخش کشاورزی مختل کرده و می‌تواند امنیت غذایی جهان را تحت تأثیر خود قرار دهد.

در این گزارش آمده است: ما با ریسک یک بحران غذایی جهانی قریب‌الوقوع روبرو هستیم، مگر اینکه اقداماتی سریع و مؤثر برای حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر (کشاورزی) به کار گرفته شود و زنجیره تأمین غذا در جهان زنده نگاه داشته شده و تأثیرات منفی شیوع کرونا در سیستم تأمین غذا خنثی شود.

فائو اعلام کرد که انتظار می‌رود بیشترین اختلالات در این بخش در ماه‌های آوریل و می‌رخ دهد.

در گزارش فائو آمده است: محدودیت در حمل‌ونقل و رفتار‌های اولیه برای پیشگری از بیماری می‌تواند باعث افت کشاورزی شود و شرکت‌های فرآوری مواد غذایی هم، که بخش گسترده‌ای از محصولات کشاورزی را تحت پوشش قرار می‌دهند، ممکن است نتوانند محصولات کشاورزی را فراوری کنند.

فائو می‌گوید: در حال حاضر ما با چالش‌هایی لجستیکی مانند عدم توانایی حمل غذا از نقطه‌ای به نقطه دیگر روبرو شده‌ایم و شاهد تأثیر منفی پاندمی بر بخش پروش احشام، به دلیل دشوار بودن دسترسی به غذای دام و کشتارگاه‌ها، می‌باشیم.


بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید