یک نماینده فراکسیون پارلمانی «بدر» اقدام آمریکا در خروج نیروهایش از برخی پایگاه‌ها در عراق را مانوری آشکار برای تحقق دو هدف مشخص برشمرد.
۱۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴
۰
«کریم علیوی» نماینده پارلمان عراق از فراکسیون بدر با اشاره به اینکه خروج نیرو‌های آمریکایی از برخی پایگاه‌ها مانوری آشکار است، درباره خطرات این مانور و مقاصد پنهانی آن در آینده هشدار داد.

علیوی در مصاحبه با وبگاه «السومریه نیوز» گفت که اهداف آمریکا از این مانور و شیوه‌های آن برای ما روشن است و این قبیل حیله‌ها بر گروه‌های ملی تأثیری ندارد چرا که ما به خوبی می‌دانیم که آمریکا خیرخواه عراق و ملت آن نیست.

او به مصوبه پارلمان درباره ضرورت خروج نیرو‌های بیگانه از کشور اشاره کرد و گفت که در این مصوبه هیچ اشاره‌ای به بازاستقرار نیرو‌ها و یا تحویل برخی پایگاه‌های نظامی نشده است.

علیوی اظهار داشت که خروج نیرو‌های آمریکایی از برخی پایگاه‌های نظامی، مانوری آشکار برای تحقق دو هدف است: یکی اینکه آمریکا به دنبال ایجاد استحکاماتی برای خود در چند پایگاه مشخص با استفاده از سامانه موشکی پاتریوت و تمامی امکانات دفاعی است و به جای پراکنده شدن نیرو‌ها در مکان‌های مختلف آن‌ها را در چند پایگاه مشخص مستقر کند.

وی افزود که هدف دوم نیز مرتبط با تمایل این نیرو‌ها برای دور نگه داشتن خود از هر گونه حملات تلافی‌جویانه گروه‌های مقاومت در پاسخ به هر گونه تجاوزات احتمالی آمریکا در آینده است و خود همین مسئله بیانگر مقاصد خطرناک آمریکا در مرحله آتی است.

علیوی تأکید کرد که تصمیم ملی عراق اخراج نیرو‌های بیگانه است و هیچ جایگزینی برای این تصمیم وجود ندارد و لذا دولت و گروه‌های سیاسی باید برای عملی کردن این تصمیم بدون هیچ گونه امتیازدهی و چانه‌زنی اعمال فشار کنند.

ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا روز یکشنبه (دیروز) اعلام کرد که برخی پایگاه‌ها از جمله «کی وان» در کرکوک را تخلیه کرده و به نیرو‌های عراقی تحویل داده است.
یک نماینده فراکسیون پارلمانی «بدر» اقدام آمریکا در خروج نیروهایش از برخی پایگاه‌ها در عراق را مانوری آشکار برای تحقق دو هدف مشخص برشمرد.
«کریم علیوی» نماینده پارلمان عراق از فراکسیون بدر با اشاره به اینکه خروج نیرو‌های آمریکایی از برخی پایگاه‌ها مانوری آشکار است، درباره خطرات این مانور و مقاصد پنهانی آن در آینده هشدار داد.

علیوی در مصاحبه با وبگاه «السومریه نیوز» گفت که اهداف آمریکا از این مانور و شیوه‌های آن برای ما روشن است و این قبیل حیله‌ها بر گروه‌های ملی تأثیری ندارد چرا که ما به خوبی می‌دانیم که آمریکا خیرخواه عراق و ملت آن نیست.

او به مصوبه پارلمان درباره ضرورت خروج نیرو‌های بیگانه از کشور اشاره کرد و گفت که در این مصوبه هیچ اشاره‌ای به بازاستقرار نیرو‌ها و یا تحویل برخی پایگاه‌های نظامی نشده است.

علیوی اظهار داشت که خروج نیرو‌های آمریکایی از برخی پایگاه‌های نظامی، مانوری آشکار برای تحقق دو هدف است: یکی اینکه آمریکا به دنبال ایجاد استحکاماتی برای خود در چند پایگاه مشخص با استفاده از سامانه موشکی پاتریوت و تمامی امکانات دفاعی است و به جای پراکنده شدن نیرو‌ها در مکان‌های مختلف آن‌ها را در چند پایگاه مشخص مستقر کند.

وی افزود که هدف دوم نیز مرتبط با تمایل این نیرو‌ها برای دور نگه داشتن خود از هر گونه حملات تلافی‌جویانه گروه‌های مقاومت در پاسخ به هر گونه تجاوزات احتمالی آمریکا در آینده است و خود همین مسئله بیانگر مقاصد خطرناک آمریکا در مرحله آتی است.

علیوی تأکید کرد که تصمیم ملی عراق اخراج نیرو‌های بیگانه است و هیچ جایگزینی برای این تصمیم وجود ندارد و لذا دولت و گروه‌های سیاسی باید برای عملی کردن این تصمیم بدون هیچ گونه امتیازدهی و چانه‌زنی اعمال فشار کنند.

ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا روز یکشنبه (دیروز) اعلام کرد که برخی پایگاه‌ها از جمله «کی وان» در کرکوک را تخلیه کرده و به نیرو‌های عراقی تحویل داده است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید