در مرحله اول ثبت نام از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن حدود ۶۵ هزار نفر در شهر‌های کمتر از ۱۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند که با توجه به شروط پنجگانه ۳۳ هزار نفر از آن‌ها تایید شدند؛ مسئولیت اجرای برنامه در این شهر‌ها به عهده بنیاد مسکن قرار دارد و هنوز آماری از میزان پیشرفت پروژه ارائه نشده است.
۱۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۷
۱
آمار‌های ارایه شده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص حجم کل ثبت نام کننده‌ها در فاز اول طرح اقدام ملی مسکن نشان می‌دهد در مرحله اول ۲۳۴ هزار و ۲۵۰ نفر از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در کشور ثبت نام کرده اند. در واقع تعداد کل ثبت نام کنندگان این طرح در همه نقاط کشور (شهر‌های بزرگ، شهر‌های جدید و شهر‌های کوچک) در فاز اول ثبت نام ها، به این میزان بوده است.

از این تعداد ۱۱۹ هزار و ۹ نفر در فهرست متقاضیان تأیید شده مرحله اول ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن قرار گرفته اند. از این تعداد ۶۵ هزار و ۶۸۰ نفر متقاضیان ثبت نام شده در شهر‌های با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر هستند که مسوولیت ساخت واحد‌های آن‌ها بر عهده بنیاد مسکن قرار داده شده است.

در شهر‌های بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که با توافق وزارت راه و شهرسازی بخشی از واحد‌های طرح اقدام ملی مسکن در آن‌ها از سوی بنیاد مسکن ساخته می‌شود نیز ۵۳ هزار و ۳۲۹ متقاضی ثبت نام کرده اند.

از مجموع کل متقاضیان ثبت نام شده در شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر در طرح اقدام ملی در فاز اول همچنین حدود نیمی از آن‌ها معادل ۳۳ هزار و ۳۷۶ نفر تأیید صلاحیت شده و واجد شرایط برای ورود به این طرح شناخته شده اند.

از مجموع بیش از ۵۳ هزار نفر متقاضی طرح اقدام ملی مسکن در شهر‌های توافق شده بین بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن ملی (که جمعیت بالاتر از ۱۰۰ هزار نفر دارند) نیز ۲۴ هزار و ۱۴۵ نفر تأیید صلاحیت شده و برای ورود به مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن معرفی شده اند.

بنیاد مسکن در ۱۱۳۳ شهر با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر ثبت نام و ساماندهی طرح اقدام ملی مسکن را برنامه ریزی و آغاز کرده است. این در حالی است که در مرحله اول ثبت نام این طرح در ۴۲۱ شهر با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام به عمل آمده است؛ بنابراین گزارش، مرحله دوم ثبت نام از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن از روز شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸ آغاز و تا اواخر اسفند ماه ادامه یافت که مجموع کل ثبت نام کنندگان را به بیش از ۱.۶ میلیون نفر رساند.
در مرحله اول ثبت نام از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن حدود ۶۵ هزار نفر در شهر‌های کمتر از ۱۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند که با توجه به شروط پنجگانه ۳۳ هزار نفر از آن‌ها تایید شدند؛ مسئولیت اجرای برنامه در این شهر‌ها به عهده بنیاد مسکن قرار دارد و هنوز آماری از میزان پیشرفت پروژه ارائه نشده است.
آمار‌های ارایه شده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص حجم کل ثبت نام کننده‌ها در فاز اول طرح اقدام ملی مسکن نشان می‌دهد در مرحله اول ۲۳۴ هزار و ۲۵۰ نفر از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در کشور ثبت نام کرده اند. در واقع تعداد کل ثبت نام کنندگان این طرح در همه نقاط کشور (شهر‌های بزرگ، شهر‌های جدید و شهر‌های کوچک) در فاز اول ثبت نام ها، به این میزان بوده است.

از این تعداد ۱۱۹ هزار و ۹ نفر در فهرست متقاضیان تأیید شده مرحله اول ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن قرار گرفته اند. از این تعداد ۶۵ هزار و ۶۸۰ نفر متقاضیان ثبت نام شده در شهر‌های با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر هستند که مسوولیت ساخت واحد‌های آن‌ها بر عهده بنیاد مسکن قرار داده شده است.

در شهر‌های بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که با توافق وزارت راه و شهرسازی بخشی از واحد‌های طرح اقدام ملی مسکن در آن‌ها از سوی بنیاد مسکن ساخته می‌شود نیز ۵۳ هزار و ۳۲۹ متقاضی ثبت نام کرده اند.

از مجموع کل متقاضیان ثبت نام شده در شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر در طرح اقدام ملی در فاز اول همچنین حدود نیمی از آن‌ها معادل ۳۳ هزار و ۳۷۶ نفر تأیید صلاحیت شده و واجد شرایط برای ورود به این طرح شناخته شده اند.

از مجموع بیش از ۵۳ هزار نفر متقاضی طرح اقدام ملی مسکن در شهر‌های توافق شده بین بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن ملی (که جمعیت بالاتر از ۱۰۰ هزار نفر دارند) نیز ۲۴ هزار و ۱۴۵ نفر تأیید صلاحیت شده و برای ورود به مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن معرفی شده اند.

بنیاد مسکن در ۱۱۳۳ شهر با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر ثبت نام و ساماندهی طرح اقدام ملی مسکن را برنامه ریزی و آغاز کرده است. این در حالی است که در مرحله اول ثبت نام این طرح در ۴۲۱ شهر با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام به عمل آمده است؛ بنابراین گزارش، مرحله دوم ثبت نام از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن از روز شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸ آغاز و تا اواخر اسفند ماه ادامه یافت که مجموع کل ثبت نام کنندگان را به بیش از ۱.۶ میلیون نفر رساند.
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
سلام آمارزیاداست بی دلیل ردصلاحیت میکنید؟من درمرحله اول درشهرم تبریزثبت نام کردم درسامانه بی دلیل فرم ج قرمزدیده میشودبامراجعه به شهرسازی تبریزدرآنجافرم ج ام سبز است گفتندحتماتشابه اسمی شده...تهران باید جواب دهدواطلاع رسانی خواهدشد تمامی شرایط رادارم دگمه اعتراض هم زدم اماازپارسال تاکنون نه جوابی میدند نه پیامکی میاد فقط همچنان در سامانه که میروم از پارسال فرم ج متقاضی اصلی قرمزمیباشد ماندگارمانده و عوض نمیشود درمرحله دوم ازروی ناچاری ازسهندثبت نام کردم اینم مثل مرحله اول فعلا درسایت مسکن ملی نتایج دیده نمیشود اینم عدالت شما؟ازفشارروحی این قیمتهادردیوارسرطان گرفته جراحی کردیم لاقل نصف این قیمت مسکن ملی بدید قیمت شهرستانها باید نصف قیمت پایتخت باشند
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید