۸ بیمارستان‌ بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در مجموع با ظرفیت ۱۰۰۰ تختخواب در خدمت بیماران کرونایی قرار گرفته است.
۱۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۶:۲۵
۰
بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در سال‌های گذشته ۸ بیمارستان با حدود ظرفیت ۱۰۰۰ تختخواب ساخته است که همه این بیمارستان‌ها در خدمت به بیماران کرونایی مشغول خدمت رسانی هستند.

اقدامات بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در حوزه ساخت و تکمیل بیمارستان‌ها عبارت است از:
- احداث و تکمیل ۸ بیمارستان با مجموع حدودا ۱۰۰۰ تختخواب به شرح زیر:
۱- بیمارستان ۱۵۰ تخت خوابی برکت امام خمینی شهرستان میانه واقع در استان آذربایجان شرقی
۲- بیمارستان ۹۰ تخت خوابی برکت شهید ستاری شهرستان قرچک واقع در استان تهران
۳-بیمارستان ۱۴۱ تخت خوابی برکت حضرت رسول شهرستان فردوس واقع در استان خراسان جنوبی
۴-تکمیل و توسعه بیمارستان ۹۶ تخت خوابی برکت امام خمینی شهرستان درگز واقع در استان خراسان رضوی
۵- بیمارستان ۱۶۴ تخت خوابی معتمدی شهرستان گرمسار واقع در استان سمنان
۶-بیمارستان ۹۰ تختخوابی رازی شهرستان بانه واقع در استان کردستان
۷-بیمارستان ۹۶ تخت خوابی برکت فاطمه الزهرا شهرستان مینودشت واقع در اسان گلستان
۸- بیمارستان ۸۵ تخت خواب آیت الله بهاری شهرستان بهار استان همدان

براساس کنترل‌های انجام شده هم اکنون هر ۸ بیمارستان پذیرای بیماران مبتلا به کورنا هستند.

همچنین دو بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی در استان خوزستان و ۱۲۰ تختخوابی در استان فارس نیز مراحل اجرا را پشت سر می گذارند که پیش بینی می شود به ترتیب در سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ به بهره برداری برسند.

درهمین حال, بنیاد برکت تاکنون ۱۵۰ مرکز جامع سلامت و کلینیک درمانی در کشور راه انداخته است که این مراکز در دور افتاده‌ترین نقاط محروم کشور مشغول خدمت رسانی در شبکه بهداشت و درمان کشور به بیماران کرونایی هستند.

طبق توافق با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعداد این مراکز جامه سلامت به زودی به بیش از ۲۳۰ مرکز خواهد رسید.
۸ بیمارستان‌ بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در مجموع با ظرفیت ۱۰۰۰ تختخواب در خدمت بیماران کرونایی قرار گرفته است.
بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در سال‌های گذشته ۸ بیمارستان با حدود ظرفیت ۱۰۰۰ تختخواب ساخته است که همه این بیمارستان‌ها در خدمت به بیماران کرونایی مشغول خدمت رسانی هستند.

اقدامات بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در حوزه ساخت و تکمیل بیمارستان‌ها عبارت است از:
- احداث و تکمیل ۸ بیمارستان با مجموع حدودا ۱۰۰۰ تختخواب به شرح زیر:
۱- بیمارستان ۱۵۰ تخت خوابی برکت امام خمینی شهرستان میانه واقع در استان آذربایجان شرقی
۲- بیمارستان ۹۰ تخت خوابی برکت شهید ستاری شهرستان قرچک واقع در استان تهران
۳-بیمارستان ۱۴۱ تخت خوابی برکت حضرت رسول شهرستان فردوس واقع در استان خراسان جنوبی
۴-تکمیل و توسعه بیمارستان ۹۶ تخت خوابی برکت امام خمینی شهرستان درگز واقع در استان خراسان رضوی
۵- بیمارستان ۱۶۴ تخت خوابی معتمدی شهرستان گرمسار واقع در استان سمنان
۶-بیمارستان ۹۰ تختخوابی رازی شهرستان بانه واقع در استان کردستان
۷-بیمارستان ۹۶ تخت خوابی برکت فاطمه الزهرا شهرستان مینودشت واقع در اسان گلستان
۸- بیمارستان ۸۵ تخت خواب آیت الله بهاری شهرستان بهار استان همدان

براساس کنترل‌های انجام شده هم اکنون هر ۸ بیمارستان پذیرای بیماران مبتلا به کورنا هستند.

همچنین دو بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی در استان خوزستان و ۱۲۰ تختخوابی در استان فارس نیز مراحل اجرا را پشت سر می گذارند که پیش بینی می شود به ترتیب در سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ به بهره برداری برسند.

درهمین حال, بنیاد برکت تاکنون ۱۵۰ مرکز جامع سلامت و کلینیک درمانی در کشور راه انداخته است که این مراکز در دور افتاده‌ترین نقاط محروم کشور مشغول خدمت رسانی در شبکه بهداشت و درمان کشور به بیماران کرونایی هستند.

طبق توافق با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعداد این مراکز جامه سلامت به زودی به بیش از ۲۳۰ مرکز خواهد رسید.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید