همزمان با برقراری منع آمد و شد یا فاصله گذاری اجتماعی برای رعایت شرایط بهداشتی و ایمنی فردی در کوران شیوع کرونا، بسیاری از خیابانها و بزرگراههای کشور خلوت شده اند. گرچه هنوز هم عده ای قانون شکن در خیابانها و جاده های کشور پرسه می زنند، اما وضعیت از دریچه دوربین مرکز مدیریت راه های کشور، آنهم در بزرگراه تهران - قم در نهم فروردین ماه بسیار مطلوب و تماشایی است.
۰۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۱
۰

تصویر تاریخی از خلوتی اتوبان تهران - قم در تعطیلات نوروز

همزمان با برقراری منع آمد و شد یا فاصله گذاری اجتماعی برای رعایت شرایط بهداشتی و ایمنی فردی در کوران شیوع کرونا، بسیاری از خیابانها و بزرگراههای کشور خلوت شده اند. گرچه هنوز هم عده ای قانون شکن در خیابانها و جاده های کشور پرسه می زنند، اما وضعیت از دریچه دوربین مرکز مدیریت راه های کشور، آنهم در بزرگراه تهران - قم در نهم فروردین ماه بسیار مطلوب و تماشایی است.

تصویر تاریخی از خلوتی اتوبان تهران - قم در تعطیلات نوروز

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید