ویروس هانتا، ویروس جدیدی نیست و به ندرت در بین انسان‌ها منتقل میشود و در بیشتر موارداز فردی به فرد دیگر انتقال پیدا نمیکند. همچنین افراد کمی به علت این ویروس دچار مرگ می‌شوند.
۰۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۱
ویروس هانتا، ویروس جدیدی نیست و به ندرت در بین انسان‌ها منتقل میشود و در بیشتر موارداز فردی به فرد دیگر انتقال پیدا نمیکند. همچنین افراد کمی به علت این ویروس دچار مرگ می‌شوند.
۰۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۱
۰
اینفوگرافی|هانتاویروس چیست؟
 
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو