فرق بین ماسک‌های استاندارد و تقلبی در چیست؟ ماسک غیر استاندارد با فوت فندک راحت خاموش می‌شود و ماسک استاندارد با فوت کردن فندک خاموش نمی‌شود.
۰۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۹
فرق بین ماسک‌های استاندارد و تقلبی در چیست؟ ماسک غیر استاندارد با فوت فندک راحت خاموش می‌شود و ماسک استاندارد با فوت کردن فندک خاموش نمی‌شود.
۰۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۹
۰