بنا بر اعلام استانداری خوزستان بانک‌های استان فردا پنجشنبه تعطیل است.
۰۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۳
بنا بر اعلام استانداری خوزستان بانک‌های استان فردا پنجشنبه تعطیل است.
۰۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۳
۰

بنا بر اعلام استانداری خوزستان، با توجه به مصوبه شورای هماهنگی بانک‌های استان و به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در استان خوزستان در روز پنجشنبه ۷ فروردین ۹۹ تعطیل است.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50